/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Co to jest?

Rozwiązanie Energy Exchange ułatwia firmom strategiczne pozyskiwanie energii i monitorowanie działań związanych z jej zakupem. Dzięki przekształceniu transakcji na postać cyfrową za pomocą konkurencyjnych aukcji odwrotnych rozwiązanie Energy Exchange pozwala uczestnikom rynku na szybszy oraz bardziej efektywny zakup i sprzedaż produktów energetycznych. Enel X w imieniu Twojej firmy prowadzi negocjacje z dostawcami energii, gwarantuje prawidłowe ceny i ilości w czasie rzeczywistym oraz pozwala obniżyć ryzyko, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność i przejrzystość działań dostawców energii.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Energy Exchange?

Od ponad 20 lat firma Enel X współpracuje z ponad 100 firmami energetycznymi z całego świata i ponad 300 dostawcami na naszej platformie Energy Exchange. Zrealizowała ponad 60 000 transakcji zakupu ponad 200 TWh energii.

Dzięki realizowanym przed aukcją działaniom polegającym na wyborze produktów i warunków dostosowujących wymagania klienta do możliwości rynku gwarantujemy pomyślne zakończenie aukcji i 100 % zatwierdzeń przez działające obecnie firmy energetyczne. Ma to istotne znaczenie dla zapewnienia maksymalnej wartości, ponieważ oferenci zyskują pewność, że realizowany proces doprowadzi do zawarcia umowy.
Złożone algorytmy stosowane na platformie Energy Exchange określają korzystne możliwości zakupu, umożliwiając naszym klientom wybór najlepszego dostawcy energii i najniższych stawek rynkowych oraz monitorowanie średnich cen i zmian, a także trendów w różnych okresach.

Nowoczesny pulpit nawigacyjny platformy Energy Exchange zawiera dane rynku, wahania cen, wiadomości i możliwości odnowienia umowy. Na platformie dostępna jest też lista wszystkich umów na dostawę energii wraz ze stosownymi datami rozpoczęcia i zakończenia.
Nasz zespół specjalistów zapewnia analizy prognoz, tworzenie budżetów oraz raporty porównawcze ułatwiające klientom stałe monitorowanie rynku energii i zmian cen oraz przewidywanie ryzyka i możliwości.
Klienci nie płacą firmie Enel X za przeprowadzanie transakcji na platformie Energy Exchange — koszt ten ponosi dostawca. Oznacza to, że klient nie ponosi opłat do momentu zawarcia umowy. Dodatkowo zawarcie umowy nie jest obowiązkowe. Klienci nie ponoszą kosztów, jeżeli nie są zadowoleni z wyników.