/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Oświadczenia prawne

Witamy na naszej stronie. 

Enel X Polska sp. z o.o. posiada, kontroluje i utrzymuje tę stronę w celu przekazywania informacji, jako usługę dla społeczności internetowej. Wszelkie informacje zawarte na tej stronie internetowej, lub odniesienia do niej, są to podstawowe informacje na temat naszej firmy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

 

Cała zawartość tej strony jest w miarę naszych możliwości maksymalnie chroniona prawami autorskimi czy też w inny sposób zastrzeżona. Użytkownik może przeglądać i kopiować materiały w ogólnodostępnych częściach naszej strony wyłącznie w celach niekomercyjnych, osobistych oraz informacyjnych. Nie jest dozwolone żadne inne wykorzystanie zawartych na niej informacji. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako udzielanie informacji przez domniemanie lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa wynikającego z jakiegokolwiek patentu, znaku handlowego lub prawa autorskiego jakiejkolwiek strony trzeciej lub naszej.

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na naszej stronie były jak najrzetelniejsze, mimo to nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Dopuszczamy możliwość nieaktualizowania naszej strony codziennie lub z inną regularnością. Jako takie, informacje i materiały zamieszczone na naszej stronie mogą stać się nieaktualne lub zawierać pominięcia czy też inne błędne informacje. Możemy zmienić informacje podane na naszej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia, i w takim przypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za związane z tym konsekwencje.

 

Wszystkie informacje podane na naszej stronie internetowej są dostarczane „TAKIE, JAKIMI SĄ” bez jakiejkolwiek gwarancji. Odrzucamy wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym dotyczące przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Ponadto nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub represyjne wynikające z użycia lub niemożności użycia informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej, jak również wszelkich informacji dostarczonych za pośrednictwem powiązanych stron internetowych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia w treściach zamieszczonych na naszej stronie.

 

Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że wykorzystanie informacji zawartych na naszej stronie internetowej nie naruszy jakichkolwiek praw patentowych, autorskich czy też praw do znaków towarowych.

 

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych będących własnością i/lub kontrolowanych przez inne podmioty. Dostęp do innych stron internetowych za pomocą takich hiperłączy odbywa się na własne ryzyko i spowoduje opuszczenie strony internetowej Enel X Polska sp z o.o. Udostępniamy hiperłącze do strony internetowej strony trzeciej, tylko wówczas, gdy uważamy, że taka strona zawiera lub może zawierać materiał odpowiadający treści naszej strony internetowej. Enel X Polska sp z o.o. nie przegląda wszystkich witryn stron trzecich i nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek informacji dostępnych na tych stronach. W niektórych przypadkach hiperłącze może połączyć Cię z witryną strony trzeciej zawierającą opinie sprzeczne z opiniami wyrażanymi na naszej stronie internetowej lub w inny sposób przedstawianymi przez Enel X Polska sp z o.o.