/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Dane firmy

Enel X Polska Sp. z o.o.

 

Siedziba: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Poland

 

NIP: 5252701584

 

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666338

 

Kapitał zakładowy: 12.275.150 PLN

 

Własność udziałów: Enel X Ireland Limited 100%