/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Co to jest?

Zarządzanie rachunkami za media z ang. Utility Bill Management (UBM) to jeden z najpopularniejszych produktów firmy Enel X. Pozwala na automatyczne gromadzenie, przetwarzanie, realizowanie płatności i analizowanie wszystkich rozliczeń Twojej firmy za prąd, gaz, wodę i ścieki w jednej lokalizacji. Rozwiązanie UBM umożliwia zaawansowaną analizę działania przedsiębiorstwa ułatwiającą podejmowanie świadomych decyzji dotyczących budżetów, działalności operacyjnej. Dodatkowo wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju dzięki monitorowaniu emisji dwutlenku węgla. Rozwiązanie UBM ułatwia określenie potencjalnych oszczędności, znalezienie potencjalnych błędów w rozliczeniach oraz analizę przyczyn bezpośrednio z odpowiednimi dostawcami.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie UBM?

Zyskaj wgląd w dane dotyczące efektywności wykorzystania energii

 • Porównuj wskaźniki poszczególnych obiektów i zakładów tak, aby określić obszary powstawania wysokiego zużycia i kosztów energii w przedsiębiorstwie. 
 • Oceń możliwości uzyskania oszczędności na poziomie zakładu przy wsparciu Enel X. 
 • Określaj kluczowe wskaźniki wydajności oraz twórz uproszczone i znormalizowane raporty zużycia energii.

Zarządzaj realizacją celów zrównoważonego rozwoju

 • Zyskaj jedno źródło analizy danych za media w całym przedsiębiorstwie, określ obszary wymagające udoskonalenia i ustal kluczowe wskaźniki wydajności.
 • Gromadź dane dotyczące emisji i zużycia zasobów w celu obliczania i składania raportów nt. emisji dwutlenku węgla na poziomie zakładu i przedsiębiorstwa.
 • Zapewniaj zgodność ze wszystkimi aktualnymi i przyszłymi przepisami lokalnymi dotyczącymi oceny sytuacji energetycznej i regulacjami określającymi ujawniane dane.

Zwiększaj efektywność

 • Ogranicz liczbę roboczogodzin wymaganych do przetwarzania dużej ilośco rozliczeń za media, dzięki uzyskaniu odpowiednio dostosowanych plików z danymi o należnościach.
 • Przekształć procesy realizowane ręcznie na procesy cyfrowe w celu zapewnienia dokładności i ograniczenia liczby błędów księgowych.
 • Usprawnij rachunkowość memoriałową, aby lepiej zrozumieć zobowiązania i zarządzać przepływem gotówki.

Ograniczaj koszty i unikaj zbędnych opłat za zużycie energii

 • Unikaj kosztownych opóźnień w opłatach, zlecając zarządzanie fakturami i przetwarzaniem rozliczeń.
 • Identyfikuj, uzgadniaj i koryguj błędne koszty dzięki weryfikacji rozliczeń.
 • Podziel miesięczne wydatki na energię na dane o cenie i zużyciu, aby określić czynniki wpływające na koszty energii w przedsiębiorstwie.