Aktualności

Aktualności

NEWS

Tworzywa sztuczne, przychody prawdziwe: DSR w branży chemicznej

Kolejną branżą, której przedstawiciele często decydują się na udział w programach Demand Side Response (DSR), jest branża chemiczna. Wynika to m. in. z jej wysokiej energochłonności oraz specyficznych procesów produkcyjnych. Co pozwala przedsiębiorstwom branży chemicznej zarabiać na rynku mocy?

NEWS

Branża spożywcza na rynku mocy

Bycie aktywnym odbiorcą na rynku mocy nie jest trudne. Firmy z różnych branż mogą wspierać stabilne działanie sieci elektroenergetycznej i czerpać korzyści finansowe z uczestnictwa w programach Demand Side Response (DSR).

NEWS

Rola Demand Side Response w systemie elektroenergetycznym

Zarządzanie popytem w celu zbilansowania sieci elektroenergetycznej to rozwiązanie szeroko i skutecznie wykorzystywane m.in. w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. W Polsce usługa ta pojawiła się kilka lat temu. Na czym polega i jaka jest jej rola?

NEWS

Rola DSR w transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna mająca zminimalizować szkodliwy wpływ energetyki na środowisko oraz zmniejszyć udział paliw kopalnych (często importowanych) w miksie energetycznym stawia dodatkowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa stabilnych dostaw energii.

NEWS

Jak przedsiębiorstwo może uczestniczyć w programach Demand Side Response?

Wiele przedsiębiorstw rezygnuje z udziału w programach DSR z obawy przed brakiem zdolności do czasowej redukcji poboru mocy. Tymczasem istnieją proste sposoby, aby mieć możliwość dołączenia do programów oraz czerpania korzyści z nich wynikających.

NEWS

Branża recyklingowa na rynku mocy razem z Enel X

Zgodnie z badaniem „Polski przemysł wobec transformacji energetycznej” zleconym przez Enel X tylko 2 proc. przedsiębiorstw deklaruje możliwość czasowej redukcji poboru mocy w zamian za wynagrodzenie. Przykłady z polskiego rynku pokazują jednak, że przeprowadzenie redukcji jest możliwe w przedsiębiorstwach z różnych branżach o zróżnicowanym potencjale redukcji poboru mocy.

NEWS

Nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie wynagrodzenia za gotowość do redukcji poboru mocy

Dane z raportu „Polski przemysł wobec transformacji energetycznej” zleconego przez Enel X pokazują, że jedynie 17 proc. firm ma świadomość korzyści, jakie daje im udział w programach Demand Side Response. Jeszcze mniej – 2 proc. przedsiębiorstw - widzi możliwość czasowej redukcji poboru mocy w zamian za wynagrodzenie. Przykłady z polskiego rynku pokazują jednak, że przedsiębiorstwa produkcyjne mogą uzyskać duże korzyści, nie tylko finansowe, ale również pozafinansowe za udział w programach DSR.

NEWS

Polskie firmy mogą łatwo znaleźć sposoby na redukcję poboru mocy

Badanie „Polski przemysł wobec transformacji energetycznej” zlecone przez Enel X pokazuje, że firmy szukają sposobów na obniżenie kosztów energii, jednak niewiele z nich ma świadomość korzyści z udziału w programach Demand Side Response. Prawie jedna czwarta firm nie wie, czy w ogóle jest w stanie zredukować pobór energii, a niemal 70 proc. deklaruje, że nie widzi takiej możliwości. Tymczasem sposobów na redukcję poboru mocy jest wiele.

NEWS

Aktywny udział odbiorców w Rynku Mocy – doświadczenia, zmiany legislacyjne oraz plany

Od stycznia 2021 roku odbiorcy mogą aktywnie uczestniczyć w rynku mocy. Od dnia 3 lipca 2021 roku obowiązuje nowelizacja Prawa Energetycznego. Rząd w czerwcu przyjął projekt zmian w ustawie o rynku mocy. Wprowadzono wiele zmian w prawie dla aktywnych odbiorców na rynku mocy. Warto się z nimi zapoznać, aby umieć podejmować odpowiednie decyzje. Opowiemy o nich w trakcie webinaru 29 lipca.

NEWS

Usługi DSR - prostsze niż się wydaje

Usługi DSR w Polsce – w przeciwieństwie do rynków bardziej zaawansowanych– są stosunkowo mało popularne. Mogłoby w nich uczestniczyć – zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw - zaledwie 2 proc. przedsiębiorstw, chociaż niemal wszystkie dostrzegają niewątpliwe korzyści, jakie dają rozwiązania tego typu. Skąd ta rozbieżność? Czy udział w programach DSR faktycznie jest tak wymagający? Na te pytania odpowiedzi przynosi raport Enel X Polski przemysł wobec transformacji energetycznej.

NEWS

Dobre praktyki z polskiego rynku - Schumacher Packaging

Z programów Demand Side Response (DSR) zazwyczaj korzystają przedsiębiorstwa o mocy co najmniej 300 kW i więcej, z różnych branż. Różnią się one ze względu na specyfikę procesów produkcyjnych, a za nią – ze względu na profil zużycia energii elektrycznej. Przykład firmy Schumacher można nazwać modelowym. Jej zakład w Myszkowie – podobnie jak wiele podobnych zakładów w Polsce – ma szczególne predyspozycje, aby zarabiać na rynku mocy w ramach programów DSR.

NEWS

Raport Enel X: Polski przemysł wobec transformacji energetycznej. DSR opłacalne i przyszłościowe

Transformacja polskiej energetyki nabiera przyspieszenia. Konieczność szybkiej dekarbonizacji dostrzega zarówno administracja publiczna, jak i przemysł, który szczególnie odczuwa skutki korzystania z energii pochodzącej z wysokoemisyjnych źródeł. Jakie działania podejmują przedsiębiorstwa w celu obniżania kosztów energii i emisji CO? Jaki mają stosunek do własnej generacji, rozwoju źródeł odnawialnych i udziału w rynku mocy? Odpowiedzi udzieliło nam 330 przedsiębiorstw z branż o wysokiej konsumpcji energii.

NEWS

Już teraz polskie firmy mogą realizować zrównoważone cele wykorzystując nowoczesne rozwiązania energetyczne

Zrównoważony rozwój kojarzony jest głównie jako zbiór wyzwań dla firm, których spełnienie stanowi dodatkowe koszty. Okazuje się jednak, że na zrównoważonym rozwoju można zarobić – takie między innymi wnioski płyną z webinarium zorganizowanego przez Enel X wraz z partnerami: E&Y i Infor.

NEWS

Webinar: Zrównoważony rozwój szansą na optymalizację kosztów energii

Już 15 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 odbędzie się webinar Enel X dotyczący możliwości optymalizacji kosztów energii w firmie. Narzędzia, takie jak programy Demand Side Response, mogą być jednym z elementów budujących zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i przyspieszających zieloną transformację. Partnerem medialnym wydarzenia jest Infor, wydawca Dziennika Gazety Prawnej. Partnerem merytorycznym jest firma doradcza EY.

NEWS

Enel X partnerem Kongresu Polska Chemia 2021

Po raz kolejny chcielibyśmy wszystkich zaprosić do udziału w Kongresie Polskiej Chemii. Wydarzenie to jest bardzo ważnym wydarzeniem dla branży chemicznej, jak również innych branż współpracujących z tą branżą. W 2021 wydarzenie będzie miało miejsce w formule on-line.

NEWS

Spotkaj sie z Enel X w czerwcu

Enel X to część Grupy Enel, która poprzez swoje usługi wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji i transformacji energetycznej. Enel X jest światowym liderem w zakresie zaawansowanych rozwiązań energetycznych, w tym: programów Demand Side Response - zarządza około 6 GW mocy redukcji, około 100 MW pojemności magazynowej na całym świecie, a także jest liderem w sektorze elektromobilności z liczbą około 195 tysięcy publicznych i prywatnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na całym świecie.

NEWS

Dobre praktyki z polskiego rynku: Spółki Grupy Messer

Udział w programach Demand Side Response (DSR) wymaga od odbiorców energii spełnienia kilku podstawowych warunków. Specyfika wykorzystywania energii w niektórych zakładach przemysłowych sprawia, że spełnienie ich na pierwszy rzut oka może wydawać się trudne. Enel X pomaga wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstwom w tym, aby mogły wziąć udział w programie. Przykładem dobrych praktyk w Polsce są spółki Gupy Messer.

NEWS

Zaliczone: już 21 testów wezwań do redukcji mocy za Enel X – 130% realizacji

Przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej biorący udział w rynku mocy za pośrednictwem Enel X pozytywnie przeszli pierwsze w tym roku testy wezwań do redukcji mocy. Od początku działania w Polsce usług DSR, Enel X przeszedł pozytywnie przez 21 testów ze średnią skutecznością 130% wymaganej redukcji.

NEWS

Projekt Enel X dla Pilkington Italia

Enel będzie realizował projekt modernizacji układu kogeneracyjnego – budowy trigeneracji dla największego zakładu produkcji szkła we Włoszech należącego do Pilkington Italia, będącego częścią grupy NSG. Jest to część realizowanej strategii realizowanej w grupie Enel, która wspiera odbiorców przemysłowych w realizacji projektów zwiększających efektywność energetyczną i wspierających zasady zrównoważonego rozwoju biznesu.

NEWS

Czy można zapobiec blackoutowi?

Luty 2021 oprócz doniesień związanych z pandemią COVID był związany z wystąpieniem głębokiego kryzysu energetycznego w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Kryzys ten pokazuje, jak ważne dla stabilności sieci elektroenergetycznej, jest tworzenie różnorodnych rezerw mocy, w tym zdolności importowych oraz prowadzenie programów Demand Side Response (DSR).

NEWS

Na DSR można zarobić

Programy Demand Side Response nadal są stosunkowo mało znane w Polsce. Niewiele ponad 200 przedsiębiorstw bierze w nich aktywny udział. Tymczasem dzięki tym programom można pozyskać środki, które wspomogą przeprowadzenie inwestycji w firmie. Ważne również jest to, iż DSR istotnie wpływa na stabilne działanie sieci elektroenergetycznej. Zapraszamy do posłuchania wywiadu Rzeczpospolitej z Jackiem Misiejukiem - Dyrektorem Zarządzającym Enel X

NEWS

Polityka energetyczna Polski

Konieczność przygotowywania polityki energetycznej wynika z prawa energetycznego. W marcu 2021 została opublikowana w Monitorze Polskim „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” (PEP2040). Jakie są główne założenia dokumentu?

NEWS

Poznaj naszych Klientów z całego świata

Każda firma ma swoją historię, na którą składa się zaangażowanie, satysfakcja, ciężka praca oraz funkcjonowanie w określonych warunkach zewnętrznych. Rok 2020 ze względu na pandemię był nietypowy, jednak dzięki współpracy Enel X i wielu przedsiębiorstw udało się wdrożyć wiele projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym kontynencie. Zapraszamy do zapoznania się historią tych projektów, które przyczyniły się do wspierania dekarbonizacji i są przykładami, które warto powielać w każdym państwie.

NEWS

Pierwsze doświadczenia Klientów w realizacji usługi Demand Side Response na Rynku Mocy

Programy Demand Side Response (DSR) są istotnym elementem stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Udział DSR w rynku mocy obejmuje zaledwie niecałe 3 proc. mocy szczytowych w systemie elektroenergetycznym, w kolejnych latach będzie to ponad 4 proc. Wydaje się, że przy korzystniejszych warunkach można ten udział DSR znacząco zwiększyć.

NEWS

DSR częścią cyfrowej transformacji przedsiębiorstw

W dniach 17-18 lutego odbył się kongres EEC Trends w formule on-line. Dyskusje były związane z przyszłością gospodarki, nowym otwarciem po pandemii. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji, menedżerowie wielu firm, w tym Dyrektor Zarządzający Enel X Polska Jacek Misiejuk.

NEWS

Możliwości pozyskania dodatkowych środków dla firm na lata 2022-2025

Enel X Polska proponuje udział w programach Demand Side Response* w Polsce od 2017 roku. Świadomość istnienia tych programów stale rośnie, jednak nadal jest stosunkowo niska, szczególnie w segmencie średnich przedsiębiorstw. Obecnie możliwości pozyskania dodatkowych przychodów wzrastają - Enel X pozyskał 595 MW w aukcjach na 2025 rok i może zaproponować klientom wieloletnie kontrakty w perspektywie 2022-2025.

NEWS

Enel X utrzymuje pozycję lidera polskiego rynku DSR dzięki aukcjom na 2025 rok

Enel X Polska uzyskał w aukcjach rynku mocy na rok 2025- przeprowadzonych w grudniu 2020 - kontrakty o łącznej wartości 595 MW redukcji mocy w ramach programów Demand Side Response. Wynik ten - już po raz kolejny zapewnia firmie Enel X pozycję wiodącego agregatora usług DSR w Polsce. To przedłuża firmom współpracującym z Enel X w Polsce możliwość uzyskiwania stałego atrakcyjnego wynagrodzenia przez wiele lat za gotowość do redukcji poboru mocy.

NEWS

Rekordowe zapotrzebowanie na energię elektryczną a elastyczność systemu

Pomimo pandemii, 10 grudnia 2020 roku padł w Polsce kolejny rekord zapotrzebowania w sezonie zimowym - 26817 MW. Po raz drugi w historii rekord zapotrzebowania w sezonie zimowym przypadł na okres wczesnego popołudnia, co do tej pory było domeną letnich szczytów zapotrzebowania.

NEWS

Grupa Enel zamierza do 2030 roku zainwestować 190 miliardów euro

Enel, globalna firma energetyczna działająca w 33 krajach, właściciel największego na polskim rynku agregatora usług DSR Enel X, przedstawiła swoje plany na najbliższe lata. Do roku 2030 Grupa zainwestuje 190 miliardów euro, w tym 17 mld euro do 2023 r. w rozwój segmentu energii ze źródeł odnawialnych.

NEWS

Stabilizacja systemu elektroenergetycznego to duże wyzwanie dla polskiej energetyki

Transformacja energetyczna Polski będzie obejmować wiele sektorów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt strategii rozwoju polskiej energetyki do 2040 r. Opiera się ona na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjności i dobrej jakości powietrza.

NEWS

Możliwości zarabiania przedsiębiorstw na DSR

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Enel X Polska Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne webinarium: Możliwości zarabiania przedsiębiorstw na elastyczności w poborze energii w ramach programów DSR, które odbędzie się w formule on-line już 9 grudnia 2020 o godzinie 10:00.

NEWS

Udział Enel X w TECHCO FORUM

W dniach 2-3 grudnia odbędzie się TECHCO FORUM, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w formule on-line.

NEWS

Rośnie udział OZE w miksie energetycznym

Komisja Europejska podała w sprawozdaniu dotyczącym dwóch kwartałów 2020 roku informację o spadku popytu na energię elektryczną i rosnącym udziale OZE w miksie energetycznym państw członkowskich. Podobny trend widać również na polskim rynku energetycznym. Wg danych PSE w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. krajowe zużycie spadło o 3,91% r/r do 120,87 TWh, rosła natomiast produkcja energii z paneli fotowoltaicznych.

NEWS

Zmiany na rynku energii od 2021 roku

6 października 2020 roku odbyło się seminarium organizowane przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii z udziałem m.in. dyrektorów departamentów w Ministerstwie Klimatu i Ministerstwie Rozwoju oraz PSE a także przedstawicieli odbiorców energii i kancelarii prawnej ECh&W.

NEWS

Wkład DSR w budowanie zrównoważonej gospodarki

Jednym z rynków, na którym najwcześniej zostały uruchomione programy Demand Side Response jest rynek Stanów Zjednoczonych. Już w latach 50. i 60. XX wieku operatorzy sieci kontaktowali się z wybranymi dużymi klientami, aby ci zmniejszali swoje zużycie energii.

NEWS

Zmniejszenie śladu węglowego dzięki usłudze Demand Side Response

16 września 2020 roku odbył się Kongres Polska Chemia. W czasie trwającego kongresu Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X mówił o możliwości realizacji celów związanych z redukcją emisji CO2 dzięki wykorzystaniu nowoczesnych usług typu Demand Side Response.

NEWS

Kongres Polska Chemia

Kongres Polska Chemia jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w Polsce. W trakcie tego wydarzenia prezentowane są doświadczenia i pomysły, a także innowacyjne rozwiązania dla branży chemicznej.

NEWS

ENEL na zielonym

Grupa Enel zamyka pierwszą połowę 2020 roku 5,6 proc. wzrostem dochodu ze zwykłej działalności operacyjnej netto

NEWS

Demand Side Response pomaga w obniżeniu emisji CO2

Czy wiecie, że według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, do 2040 roku coraz szersze rozpowszechnianie Demand Side Response (DSR) i magazynowania energii może zmniejszyć ograniczenia w produkcji energii odnawialnej z 7% do 1,6%, tym samym zapobiegając emisji 30 milionów ton CO2.

NEWS

Enel X członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Enel X przystąpił w sierpniu 2020 roku do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, organizacji zrzeszającej największe polskie i zagraniczne firmy chemiczne działające w kraju. Należąca do międzynarodowej grupy Enel firma jest w Polsce największym agregatorem usług DSR, umożliwiającym energochłonnym odbiorcom energii – m. in. z branży chemicznej – udział w krajowym runku mocy.

NEWS

Webinar Enel X: Demand Side Response w praktyce

Wkrótce skończy się czas, w którym można dołączyć do programu Demand Side Response (DSR) z agregatorem. Jeśli Państwa firma ma moc przyłączeniową co najmniej kilkaset kW, i/lub posiada własne źródło wytwarzania energii (agregat, kogeneracja), to dołączenie do programu z agregatorem, jakim jest Enel X , daje możliwość, aby dodatkowo zarobić na gotowości do redukcji poboru mocy.

NEWS

Dobre praktyki z polskiego rynku

Wzrost kosztów energii jest szczególnie odczuwalny w przypadku firm energochłonnych, których koszty energii stanowią nawet 40% kosztów całkowitych. Jednak nawet w przypadku firm, gdzie koszty energii mają mniejszy udział w całości kosztów, warto poszukiwać metod optymalizacji, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności oferty przedsiębiorstwa.

NEWS

Enel X Talks : relacja z debaty dot. kosztów energii w przemyśle

Grupa PTWP we współpracy z Enel X zorganizowała cykl debat Enel X Talks na temat kosztów energii elektrycznej, wprowadzenia rynku mocy i możliwości oszczędności optymalizacji zakupów energii przez odbiorców z różnych sektorów przemysłu. Relacja z ostatniej debaty mozliwa do obejrzenia poniżej.

NEWS

Enel X Talks -Koszty energii w polskim przemyśle – jak je obniżyć

Już 21 lipca (wtorek) br., w serwisie WNP.pl odbędzie się już ostania, wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat kosztów energii w przemyśle, sposobów na ich obniżenie i poprawę konkurencyjności firmy. W debacie udział weźmie m. in. Aneta Muskała ze Stowarzyszenia Papierników Polskich.

NEWS

Koszty energii dla branży budowlanej - relacja z debaty

Polska jest obecnie trzecią – po Niemczech i Wloszech – siłą cementową w Europie z produkcją na poziomie ok. 18.7 mln ton (2019). Jak wygląda obecna sytuacja branży cementowej i jakie są prognozy? Czy branża obawia się wzrostu cen energii? Posłuchajcie relacji z debaty Enel X Talks.

NEWS

Webinar Enel X: Ostatni moment, aby zarobić na Demand Side Response

To już ostatnia chwila, aby sięgnąć po wynagrodzenie za udział w programie Demand Side Response (DSR), czyli tzw. redukcji mocy na żądanie. W ciągu czterech lat przedsiębiorstwa będą mogły zarobić do 720 000 złotych za 1 MW mocy. Informacja ta jest szczególnie ważna w kontekście niepewnych kosztów energii i potencjalnych wzrostów w okresach szczytowego zapotrzebowania

NEWS

Enel X Talks: koszty energii w przemyśle budowlanym

Enel X Talks: koszty energii w przemyśle budowlanym Jak zmieniające się koszty energii wpływają na przemysł budowlany i produkcję materiałów budowlanych w Polsce? Co zmieni opłata mocowa? Jak optymalizować koszty energii? Zapraszamy do udziału w debacie Enel X Talks

NEWS

Enel X Talks : Koszty energii w przemyśle chemicznym: relacja z debaty

Efektywność energetyczna jest ważnym tematem dla przedsiębiorstw energochłonnych. Jednak niezależnie od tego rodzaju przedsięwzięć firmy te uważnie śledzą rynek energetyczne i przepisy regulujące ten rynek. Wiele firm z niepokojem śledzi temat wprowadzenia tzw. Opłaty mocowej, który podniesie koszt energii elektrycznej. Demand Side Response jest jednym z narzędzi, które mogą być wykorzystywane na rynku mocy. Co mówią przedstawiciele branży chemicznej można posłuchać w nagraniu debaty, która odbyła się pod patronatem Enel X.

NEWS

Liczy się czas – nie strać szansy na przychody do 720 tys. za megawat w ciągu 4 lat

Wzrost cen energii elektrycznej prowadzi do wyższych kosztów produkcji dla przedsiębiorstw, a to się później przekłada na wyższe ceny produktów, które nabywają konsumenci. Dodatkowo wpływ pandemii na produkcję jest znaczący – może prowadzić do obniżania opłacalności produkcji lub zwiększania kosztów wyrobów końcowych.

NEWS

Enel X Talks: koszty energii w przemyśle chemicznym

Jak zmieniające się koszty energii wpływają na przemysł chemiczny w Polsce? Co zmieni opłata mocowa? Jak optymalizować koszty energii? Zapraszamy do udziału w debacie 23.06 (wtorek) godz. 14.30

NEWS

Koszty energii w przemyśle spożywczym - relacja z debaty

Koszty energii sięgają nawet do 40% kosztów w firmach spożywczych. Dlatego temat optymalizacji kosztów energii oraz poszukiwania dodatkowych oszczędności w zakresie kosztów energii stanowi ważny obszar. Demand Side Response może się przyczynić do dodatkowych przychodów firm. Jak? Odpowiedzi, jak szukać optymalizacji kosztów energii oraz informacji, jak ma się do tego Demand Side Response możecie szukać w debacie, której nagranie znajduje się poniżej.

NEWS

Webinar Enel X: Wykorzystaj generację energii w przedsiębiorstwie i zarabiaj na Demand Side Response

Demand Side Response (DSR), czyli tzw. redukcja zapotrzebowania przy deficytach mocy , to jeden ze sposób na optymalizację kosztów energii. Uczestnictwo w programie DSR daje firmom możliwość uzyskania atrakcyjnego wynagrodzenia. W ciągu czterech lat przedsiębiorstwa będą mogły zarobić do 720 000 złotych za 1 MW mocy.

NEWS

Enel X Talks : Koszty energii w przemyśle spożywczym

Przemysł spożywczy – zarówno przetwórstwo żywności spożywcze jak i chłodnictwo – ma duże możliwości do korzystania z programów DSR, m. in. ze względu na możliwości czasowego ograniczania poboru mocy, przy zachowaniu ciągłości i bezpieczeństwa produkcji. Dlatego mogą być istotnymi beneficjentami rynku mocy.

NEWS

Enel X Talks : Relacja z debaty dot. kosztów energii w przemyśle energochłonnym

26 maja odbyła się debata nt rynku mocy i kosztów energii dla producentów energochłonnych. Były tam poruszone zagadnienia takie, jak m.in.: rynek mocy i koszty dla uczestników rynku, możliwości związane z wykorzystaniem demand side response oraz inne aspekty związane z kosztami energii.

NEWS

Enel X Talks Dialog o Rynku Mocy i Demand Side Response

Koszty energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i perspektywy możliwych oszczędności. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju programów DSR – tj. czasowej redukcji poboru mocy w opinii analityków, izb gospodarczych i odbiorców energii. Zapraszamy do udziału w dyskusji i śledzenia debaty on-line.

NEWS

Ryzyko wystąpienia okresów zagrożenia od 2021 roku jest niskie

Ostatnio przygotowany przez KPMG raport (na zlecenie Enel X) pokazał, iż ryzyko wystąpienia okresów zagrożenia jest na niskim poziomie biorąc od uwagę wyniki analizy dla okresu poprzedzającego.

NEWS

Demand Side Response na Rynku Mocy

Od 2021 roku uczestnicy Rynku Mocy będą mogli w pełni korzystać z jego dobrodziejstw, świadcząc usługę Demand Side Response i pobierając finansową gratyfikację za gotowość do redukcji poboru mocy.

Webinar Enel X: Zarabiaj na Rynku Mocy – Demand Side Response dla zaawansowanych

Pierwszy okres dostaw na Rynku Mocy rozpoczyna się w styczniu 2021. Wciąż jest szansa, aby odbiorcy mogli wziąć udział w Rynku Mocy, jeśli skorzystają z oferty agregatora. Wielu odbiorców biorących udział w programie gwarantowanym DSR, wciąż nie podjęło decyzji. Korzyści są wyższe niż w dotychczasowych programach DSR, a dodatkowe przychody w okresie wychodzenia z kryzysu mogą decydować o konkurencyjności.

Webinar Enel X: Zarabiaj wspierając bezpieczeństwo energetyczne Polski!

Nawet 200 tys. złotych za 1 MW mocy – tyle rocznie może zyskać firma biorąca udział w programie redukcji poboru energii na żądanie (DSR). Na webinarze Enel X będzie można poznać szczegóły związane z tym, do kogo są kierowane programy oraz jak wziąć udział w Programie 2021-2024.

NEWS

Webinar Enel X: Ile przemysł ciężki może zarobić na uczestnictwie w programach Demand Side Response?

Przemysł ciężki jest jednym z najbardziej energochłonnych przemysłów i mocno odczuwa wszelkie zmiany dotyczące kosztów energii oraz koniunktury w gospodarce.

NEWS

Enel X dzięki nowej wygranej wzmacnia pozycję lidera Demand Side Response (DSR) w Polsce

Enel X, linia biznesowa zaawansowanych usług energetycznych Grupy Enel, poprzez swoją lokalną spółkę zależną Enel X Polska, uzyskała kontrakty na 696 MW mocy w zakresie redukcji zapotrzebowania (DSR) na rynku mocy w 2024 r

sugestia

sugestia