/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Jakie działania na rzecz poprawy klimatu podejmuje Twoja firma?

Wszystkie firmy mają do odegrania ważną rolę w procesie poprawy czystości planety i ekologii. Od ograniczenia emisji dwutlenku węgla po większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych — firma Enel X dysponuje narzędziami, wiedzą i doświadczeniem, które ułatwią wprowadzenie zmian w Twojej firmie.

Wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju

Poprawa wyników dotyczących zrównoważonego rozwoju to wyzwanie, ale należy uwzględnić to, że interesariusze oczekują od organizacji uwzględnienia zmian klimatycznych w jej działaniach. Klienci coraz częściej wybierają marki bardziej przyjazne dla środowiska. Pracownicy chcą być zatrudniani w bardziej odpowiedzialnych firmach, a społeczność inwestorów jest gotowa wycofać poparcie w przypadku braku działań związanych z wpływem firmy na zmianę klimatu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Model biznesowy związany z gospodarką o obiegu zamkniętym powoduje, że firma działa efektywniej, jest bardziej elastyczna i konkurencyjna oraz tworzy nowe możliwości biznesowe. W Enel X korzystamy z modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, sprawdzonego w praktyce w ramach naszej działalności. Dzięki temu możemy zaoferować strategiczne rozwiązania w procesie osiągania przez firmę celów zrównoważonego rozwoju, takie jak Raport nt. gospodarki o obiegu zamkniętym, Ocena modelu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Program przyspieszonego wprowadzania modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak wdrażasz model gospodarki o obiegu zamkniętym w Twojej firmie?

CDP — Disclose Insight Action

Enel X posiada status partnera Gold, oficjalnego dostawcy rozwiązań wykorzystujących energię odnawialną, w ramach organizacji CDP — Disclose Insight Action. CDP to organizacja non-profit o zasięgu globalnym, która prowadzi światowy system wyszukiwania danych dotyczących ochrony środowiska. Wyniki CDP są powszechnie uwzględniane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i dotyczących zaopatrzenia. Jako oficjalny partner Enel X ma wgląd w dane o łańcuchach dostaw i może usprawnić analizę dotyczącą emisyjności. Jak to wygląda w Twoim przedsiębiorstwie?

Cele zrównoważonego rozwoju

Globalna strategia firmy Enel X dotyczy przede wszystkim osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ w całym łańcuchu wartości, a kluczowym elementem jest SDG 13 (Działania w dziedzinie klimatu). Nasze priorytety to wyeliminowanie dwutlenku węgla z procesu zużywania energii, dzięki zwiększaniu ilości energii ze źródeł odnawialnych (SDG 7 — Czysta i dostępna energia) i stopniowemu zamykaniu elektrowni węglowych w połączeniu z przejściem na rozwiązania oparte na energii elektrycznej. Jakie są cele SDG Twojej firmy?