/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Co to jest?

Oferta innowacyjnych usług doradczych z zakresu dostawy energii i źródeł odnawialnych. Dzięki tym usługom ułatwiamy opracowywanie strategii zrównoważonego rozwoju, określanie nowych możliwości i zarządzanie ryzykiem operacyjnym związanym ze zużyciem energii. Nasi eksperci pomogą w realizacji projektu energetycznego — od umów na zakup energii, przez jej dostawę, po realizację celów obniżenia emisji dwutlenku węgla i zrównoważonego rozwoju.

Raport nt. gospodarki o obiegu zamkniętym

Oceń działania swojej firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju, dzięki naszemu Raportowi nt. gospodarki o obiegu zamkniętym. To narzędzie pomiarowe określa poziom działań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i sugeruje plan wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ