/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Na czym polega usługa Demand Side Response?

Demand Side Response (DSR) oznacza czasową redukcję mocy.  Programy DSR są to programy, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych przychodów przedsiębiorstwom, które zdecydują się na zmniejszenie poboru mocy na wezwanie operatora systemu elektroenergetycznego przy krytycznych deficytach mocy. 

Korzyści z udziału w programie DSR:

·        Wynagrodzenie za gotowość do redukcji

·        Obniżanie kosztów energii elektrycznej poprzez efektywne planowanie zakupów energii oraz jej zużycia

·        Aktywny udział w zapewnianiu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju – uczestnicy programu uzyskują możliwość korzystania z godła Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski

·        Zabezpieczenie produkcji – o  możliwych problemach w systemie energetycznym dowiesz się z wyprzedzeniem, przez co możesz optymalizować zużycia

·        Dodatkowe punkty przy przyznawaniu certyfikatów wielokryteriowej certyfikacji budynków LEED i BREEAM