/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Jaka jest rola agregatora usług DSR?

Operatorzy sieci elektroenergetycznych nie współpracują zazwyczaj bezpośrednio z użytkownikami końcowymi.  Agregator wspiera przedsiębiorstwo w całym procesie i przejmuje dużą część ryzyka związanego z udziałem w rynku mocy.  Doradza również, w ocenie, o ile i w jaki sposób zmniejszyć pobór mocy poprzez dostęp do bazy wiedzy pochodzącej z wieloletnich doświadczeń z odbiorcami w różnych branżach.

 

Najważniejsze jest natomiast to, iż chroni przedsiębiorstwo przed karami od operatora sieci za niewykonanie ograniczenia. Dobry agregator zapewnia pewną elastyczność, aby zmienić poziom zobowiązań na dane okresy kalendarzowe, czy też umożliwia zgłaszanie okresów niedyspozycji. Zazwyczaj gromadzi on w danym portfelu większą liczbą przedsiębiorstw, aby zapewnić elastyczność redukcji mocy w obrębie danego portfela – dzięki temu zmniejsza się ryzyko braku realizacji wezwania do redukcji.

 

Czytaj więcej o DSR LINK