Demand Side Response

Demand Side Response

 

Demand Side Response (DSR) oznacza czasową redukcję poboru mocy. Programy DSR są to programy, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych przychodów przedsiębiorstwom, które zdecydują się na zmniejszenie poboru mocy na wezwanie operatora systemu elektroenergetycznego przy krytycznych deficytach mocy. 

Do kogo jest kierowane są programy DSR?
W programach mogą wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają jednostki o co najmniej kilkaset kW mocy przyłączeniowej i są w stanie na krótki okres:

 • Przesunąć pobór mocy na inne godziny
 • Czasowo ograniczyć pobór mocy
 • Czasowo przejść na energię produkowaną z własnego źródła wytwarzania.

Sposobów na redukcję/ przesunięcie poboru mocy jest wiele i poniżej przedstawiamy jedynie przykłady:

 • Wyłączanie części urządzeń lub oświetlenia
 • Dostosowanie procesów produkcyjnych do okresów zapotrzebowania na redukcję mocy
 • Zmiana nastaw i harmonogramów działania instalacji HVAC, pomp, zamrażarek przemysłowych czy sprężarek
 • Uruchomienie agregatów rezerwowych lub zmiana harmonogramu pracy kogeneracji 

Branże
Klienci działający w każdej branży mogą odnieść korzyści z udziału w programie. Programy są przeznaczone zarówno dla dużych odbiorców, jak np. cementownie, huty stali czy zakłady chemiczne, jak i mniejszych. 
Przykładami mniejszych obiektów przemysłowych lub innego typu odbiorców, które mogą skorzystać z tych programów, są np. zakłady zajmujące się przetwarzaniem żywności, chłodnie, obiekty użytku publicznego, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, czy też przedsiębiorstwa zajmujące się recyclingiem.

 
 

Korzyści z udziału w programie DSR:

 • Wynagrodzenie za gotowość do redukcji
 • Obniżanie kosztów energii elektrycznej poprzez efektywne planowanie zakupów energii oraz jej zużycia
 • Aktywny udział w zapewnianiu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju – uczestnicy programu uzyskują możliwość korzystania z godła Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski
 • Zabezpieczenie produkcji – o możliwych problemach w systemie energetycznym dowiesz się z wyprzedzeniem, przez co możesz zabezpieczyć procesy i urządzenia
 • Dodatkowe punkty przy przyznawaniu certyfikatów wielokryteriowej certyfikacji budynków LEED i BREEAM 

Wysokość wynagrodzenia
Wysokość wynagrodzenia zależy od potencjału redukcji mocy Twojego przedsiębiorstwa oraz od produktu DSR wybranego przez Ciebie. Za samą gotowość do ograniczenia części poboru mocy możesz zarobić od stu kilkudziesięciu do nawet 200 tysięcy złotych rocznie za 1MW mocy.

Podpisanie umowy
Dla perspektywy udziału w programie 2021-2024 decyzję trzeba podjąć jak najszybciej. Umowę z agregatorem trzeba zawrzeć nie później niż do końca sierpnia 2020 roku, aby uczestniczyć w programie 2021-2024. Aby w pełni wykorzystać Twoje możliwości i dobrać optymalny produkt, zapisz się do programu jak najwcześniej. 

Rola agregatora
Operatorzy sieci elektroenergetycznych nie współpracują zazwyczaj bezpośrednio z użytkownikami końcowymi. Agregator wspiera przedsiębiorstwo w całym procesie i przejmuje dużą część ryzyka związanego z udziałem w rynku mocy. Doradza również, w ocenie, o ile i w jaki sposób zmniejszyć pobór mocy poprzez dostęp do bazy wiedzy pochodzącej z wieloletnich doświadczeń z odbiorcami w różnych branżach.
Najważniejsze jest natomiast to, iż chroni przedsiębiorstwo przed karami od operatora sieci za niewykonanie ograniczenia. Dobry agregator zapewnia pewną elastyczność, aby zmienić poziom zobowiązań na dane okresy kalendarzowe, czy też umożliwia zgłaszanie okresów niedyspozycji. Zazwyczaj gromadzi on w danym portfelu większą liczbą przedsiębiorstw, aby zapewnić elastyczność redukcji mocy w obrębie danego portfela – dzięki temu zmniejsza się ryzyko braku realizacji wezwania do redukcji.

Doradztwo Enel X w redukcji mocy
Na podstawie danych historycznych Enel X przygotuje szczegółową analizę zużycia energii elektrycznej umożliwiającą oszacowanie Państwa potencjału redukcji uwzględniającą:

 • Zakres zapotrzebowania na moc w poszczególnych miesiącach trwania programu
 • Uporządkowany profil zapotrzebowania
 • Typowy dzienny profil obciążenia w ujęciu tygodniowym i sezonach trwania programu
 • Potencjał redukcji dla przedsiębiorstw w Państwa branży

Nasze narzędzia analityczne i raporty pomagają Klientom w prawidłowym oszacowaniu poziomu redukcji. Doświadczenie ze współpracy z Klientami (ponad 86 000 Klientów z 96 branż) umożliwia właściwą identyfikację potencjału redukcji, który jest kluczowym elementem procesu.

Dlaczego wybrać ofertę współpracy w zakresie DSR w Enel X:

 • Bezpłatny dostęp do wizualizacji danych dotyczących profili zużycia on-line
 • Współpraca z liderem usług DSR na rynku mocy, który od wielu lat działa w Polsce i za granicą oraz pozyskał 70% kontraktów na lata 2021-2024 i dzięki temu wie, jak tworzyć produkty dopasowane do różnych grup odbiorców
 • Dostęp do globalnego know-how w zakresie usług DSR i wsparcia naszych ekspertów w doradztwie energetycznym

Wizualizacja danych dotyczących profili zużycia on-line
Dostępna jest nowa aplikacja do monitorowania profili zużycia. Dzięki niej możliwe są:

 • Optymalizacja wykonania redukcji
 • Monitorowanie zużycia energii
 • Przegląd informacji na temat obiektów oraz użytkowników dzięki Panelowi Administratora

Z aplikacji można również korzystać w wersji na telefony. Daje ona możliwości:

 • Optymalizacji wykonania redukcji
 • Monitorowania zużycia energii 

Aplikacja jest dostępna dla naszych Klientów pod adresem

Produkty dla Twojej firmy

Doradztwo energetyczne

Doradztwo energetyczne

Oszczędzaj dzięki optymalnej strategii zakupowej surowców energetycznych

Ta strona używa profilujących plików cookie, kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na używanie tych plików cookie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

ZAAKCEPTUJ

sugestia

sugestia