/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Co to jest?

Demand Side Response (DSR) oznacza czasową redukcję poboru mocy przez odbiorców energii, aby wspierać stabilne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Programy DSR pozwalają na uzyskanie dodatkowych przychodów przedsiębiorstwom, które mogą zmniejszyć pobór mocy w odpowiedzi na wezwanie operatora systemu elektroenergetycznego do redukcji przy krytycznych deficytach mocy. Takie wezwania występują bardzo rzadko i praktycznie nie wpływają na działalność operacyjną przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się współpracę z Enel X, wiodącym agregatorem DSR na rynku mocy, mogą zagwarantować sobie stabilne, wieloletnie przychody nawet do 2027 roku.

Jak to działa?

W programie mogą wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają co najmniej kilkaset kW mocy przyłączeniowej i mogą na krótki czas:

 • Czasowo ograniczyć pobór mocy
 • Przesunąć pobór mocy na inne godziny
 • Włączyć czasowo własne źródło lub magazyn energii.

Sposobów na redukcję/ przesunięcie poboru mocy jest wiele i poniżej przedstawiamy jedynie przykłady:

 • Wyłączanie części urządzeń lub oświetlenia
 • Dostosowanie procesów produkcyjnych do okresów zapotrzebowania na redukcję mocy
 • Zmiana nastaw i harmonogramów działania instalacji HVAC, pomp, zamrażarek przemysłowych czy sprężarek
 • Uruchomienie agregatów rezerwowych lub zmiana harmonogramu pracy kogeneracji

Korzyści z udziału w programie DSR mogą odnieść Klienci działający w niemalże każdej branży.  Programy są przeznaczone zarówno dla dużych, jak i średniej wielkości odbiorców, między innymi dla:

 • cementowni
 • hut stali
 • zakładów chemicznych
 • zakładów zajmujących się produkcją artykułów spożywczych
 • chłodni
 • przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
 • przedsiębiorstw zajmujących się recyclingiem
 • producentów opakowań
 • szpitali

i wielu innych branż

 • Wynagrodzenie za zdolność do redukcji poboru mocy
 • Obniżanie kosztów energii elektrycznej poprzez efektywne planowanie zakupów energii oraz jej zużycia
 • Zmniejszenie ryzyka strat na wskutek nagłego przerwania dostaw energii – o możliwych problemach w systemie energetycznym uczestnicy programu DSR dowiadują się z wyprzedzeniem
 • Aktywny udział w zapewnianiu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju – uczestnicy programu uzyskują możliwość korzystania z ustanowionego przez PSE godła Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski
 • Dodatkowe korzyści  w systemach wielokryteriowej certyfikacji budynków LEED i BREEAM 
Wysokość wynagrodzenia zależy od potencjału redukcji poboru mocy  przez przedsiębiorstwo oraz od produktu DSR wybranego u agregatora. Za samą gotowość do ograniczenia części poboru mocy można zarobić rocznie od stu kilkudziesięciu do ponad 200 tysięcy złotych za 1 MW mocy.
Aby wziąć udział w programie, skontaktuj się z nami jak najszybciej. Pomożemy Ci w pełni wykorzystać Twoje możliwości i dobrać optymalny produkt  dla Twojej firmy.