/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Enel X utrzymuje pozycję lidera rynku DSR dzięki aukcji na 2027 rok

Enel X Polska zwiększa możliwości zapewnienia długoterminowych przychodów dla aktywnych odbiorców energii podczas aukcji rynku mocy na 2027 rok

·        Przedsiębiorstwa z wielu sektorów gospodarki, które uczestniczą w programie DSR (Demand Side Response) Enel X, mogą teraz zapewnić sobie wysokie roczne wynagrodzenie za gotowość do interwencyjnej redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną nawet do 2027 roku.

·        Enel X Polska utrzymał pozycję lidera DSR na rynku mocy z umowami na dostawę 721 MW w 2027 roku.

 

Enel X, firma należąca do dostawcy zaawansowanych usług energetycznych Grupy Enel, za pośrednictwem swojej lokalnej spółki zależnej Enel X Polska, uzyskała na aukcji rynku mocy kontrakty na 721 MW w usługach Demand Side Response (DSR) z dostawą w 2027 roku. DSR pomaga utrzymać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w kraju poprzez wykorzystanie gotowości odbiorców energii w sytuacji wzrostu zapotrzebowania. Według wstępnych wyników[1] opublikowanych przez operatora systemu przesyłowego PSE, Enel X utrzymał w Polsce pozycję lidera DSR o największym udziale w liczbie megawatów w okresie ośmiu lat (2021-2027). Dzięki temu już kolejny rok z rzędu będzie oferować atrakcyjne wynagrodzenie swoim klientom działającym w wielu sektorach gospodarki – za aktywny udział w zapewnianiu stabilności systemu energetycznego.

 

– DSR pozostaje opłacalnym sposobem zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na moc w systemie energetycznym poprzez bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury – powiedział Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu Enel X Polska. – Z dumą rozwijamy pozycję lidera w dostarczaniu mocy DSR do sieci, co również zapewnia naszym klientom możliwość przekształcenia elastyczności operacyjnej w przewagę konkurencyjną. DSR to technologia korzystna dla wszystkich, pozwalająca Polsce na włączenie do systemu energetycznego większej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie daje możliwość zrekompensowania konsumentom części wzrostu kosztów energii w dobie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, opartym na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla i zmiennymi cenami paliw – zaznaczył Jacek Misiejuk.

 

Enel X świadczy usługi DSR na polskim rynku od 2017 roku i od tego okresu odnotowuje stały wzrost liczby klientów. Pod koniec listopada Enel X Polska z powodzeniem przetestował swoje nowe jednostki rynku mocy DSR na 2023 rok, dzięki czemu łączny zasób 546 MW u 320 firm jest gotowy do zapewniania rezerw mocy od 1 stycznia 2023 roku.

 

We wrześniu Enel X i jego klienci skutecznie zareagowali na pierwszy w historii, od czasu uruchomienia rynku mocy, krytyczny deficyt mocy, pomagając zabezpieczyć system elektroenergetyczny przed blackoutem, czyli pozbawieniem odbiorców dostępu do energii elektrycznej. Oczekuje się, że udział DSR w szczytowym zapotrzebowaniu systemowym kraju podwoi się w latach 2021-2027 do 5,2 proc., co pokazuje wzrost znaczenia DSR jako zasobu rezerw mocy dla systemu energetycznego. DSR ułatwia również integrację energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych z sieciami elektroenergetycznymi.

 

[1] Ostateczne wyniki aukcji mocy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy mocowe są warunkowe.