/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Stan zagrożenia w polskiej energetyce. Klienci z programu Demand Side Response Enel X wspierają stabilne działanie systemu w okresie zagrożenia

Polskie Sieci Energetyczne (PSE) po raz pierwszy w historii Rynku Mocy ogłosiły stan zagrożenia. W piątek 23 września 2022 roku istniało ryzyko braku podaży mocy w systemie: bloki energetyczne o łącznej mocy ponad 19 GW miały być niedostępne częściowo lub całkowicie przynajmniej przez część dania,  z czego 12 GW było niedostępne z powodu awarii. Niska generacja ze źródeł wiatrowych, jak również nie istniała możliwość zaimportowania odpowiedniej ilość energii w ramach wspólnotowego europejskiego rynku energii elektrycznej.

 

Biorąc pod uwagę te ryzyka i obniżenie się rezerwy mocy PSE zdecydowały się na ogłoszenie okresu zagrożenia na rynku mocy i wyznaczyły go na godziny wieczornego szczytowego zapotrzebowania  tj.  19-21. Zapotrzebowanie miało wówczas wynosić 23 GW. 

W trakcie ogłoszenia okresu zagrożenia kilka bloków częściowo wznowiło pracę, jednak należy zwrócić uwagę na to, iż do uczestnictwa w okresie zagrożenia zostali wezwani klienci biorący udział w programie Demand Side Response (obowiązek wykonania dotyczył ok. 747 MW), którzy zrealizowali swój obowiązek.

 

W piątek w redukcji poboru mocy uczestniczyło kilkuset klientów Enel X – wiodącego agregatora usług DSR na polskim rynku. − Nie mamy jeszcze kompletnych danych o realizacji redukcji. Mamy jednak dane od 95% z klientów, które wskazują, że zrealizowaliśmy obowiązek redukcji zapotrzebowania na moc z nadwyżką  – mówi Jacek Misiejuk, prezes Enel X Polska. Należy wspomnieć, że w programie uczestniczą firmy o możliwości redukcji 200 kW, jak również 4 MW i każda z tych firm ma możliwość realnego wpływu na zapobieganie brakom podaży energii w systemie – podkreśla. Serdecznie dziękujemy wszystkim Klientom za zaangażowanie, natychmiastowy odzew i aktywny udział w Programie. Dzięki Państwa działaniom zapobiegliśmy blackoutowi.

 

Efekt działania klientów był widoczny, spadło zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym, co wpłynęło na stabilne działanie systemu i brak konieczności blackoutu. 

 

Należy jednak pamiętać, iż redukcje zapotrzebowania na moc w ramach Rynku Mocy to mechanizm interwencyjny, który może być wykorzystywany w wyjątkowych sytuacjach, kiedy inne środki zapobiegawcze nie będą mogły być wykorzystane.