/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Korzyści z DSR – śniadanie prasowe o raporcie Enel X

 

 

Podczas śniadania prasowego, które odbyło się 10 czerwca 2024 roku w Warszawie, Jacek Misiejuk przedstawił wyniki najnowszego badania Enel X m.in. o sposobach i wyzwaniach, z jakimi mierzą się polskie przedsiębiorstwa w celu optymalizacji kosztów i zużycia energii elektrycznej.

 

Zgodnie z badaniem Enel X „W kierunku elastyczności rynku energii” zdecydowana większość respondentów (80%) uważa, że przedsiębiorstwa, w których są zatrudnieni, wykorzystują możliwości ograniczania zużycia i kosztów energii.

 

Jacek Misiejuk, prezes Enel X Polska, na spotkaniu z dziennikarzami przedstawił główne bariery dla działań ograniczających zużycie i ceny energii, które wskazywali respondenci. Wśród nich najczęściej pojawiały się zbyt wysokie koszty takich inwestycji (86%), brak czasu (76%) i brak wystarczającej wiedzy w tym temacie (69%).

 

Jednocześnie blisko 100% respondentów uważa, że ich firmy inwestują (96%) oraz bezkosztowo starają się poprawiać efektywność energetyczną (96%) w celu optymalizacji kosztów energii. 85% pracowników obserwuje w swojej firmie działania na rzecz optymalizacji kosztów energii, takie jak: konkursy ofert, modele zakupowe, optymalizacja mocy umownej. Firmy inwestują także we własne źródła energii (10%).

 

 

– Rozwiązaniem pozwalającym na optymalizację jest DSR. Warto podkreślić, że nasze najnowsze badanie pokazuje, że wiedza o korzyściach z DSR się upowszechnia. O możliwości korzystania z usług DSR słyszało 72% przedstawicieli polskich przedsiębiorstw produkcyjnych w porównaniu
do 17% w 2020 roku – mówił Jacek Misiejuk.

 

Wśród korzyści z DSR respondenci, jako najbardziej zachęcające wskazywali nieodpłatny dostęp
do danych pomiarowych w czasie rzeczywistym (99%) oraz zwiększenie efektywności energetycznej dzięki lepszej świadomości sposobu zużywania energii i procesów energochłonnych (98%).

 

– Za gotowość do zmniejszenia poboru energii na żądanie operatora o 1 MW za cztery lata można otrzymać ponad 1 mln zł. Bez kosztów, bez inwestycji. Jako największy agregator na rynku, współpracujemy już z ponad 450 firmami, a ich łączna zdolność do redukcji poboru to 630 MW. Cały polski rynek DSR to ok. 1,5 tys. MW – dodał Jacek Misiejuk.

 

 

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu br. przez agencję SW Research na grupie 300 pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw, mających wpływ na procesy decyzyjne w firmach. Badanie ilościowe wsparte było pogłębionymi wywiadami jakościowymi.

 

 

Raport można zamówić pod adresem e-mail: enelxpolska@enel.com lub wypełniając formularz dopisując w komentarzu zamawiam raport: 

 

LINK