/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Relacja z webinaru Akademii Infor: Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej

 

Rosnąca rola przedsiębiorców w postępującej transformacji energetycznej była tematem webinaru organizowanego przez Enel X oraz portal Infor, który odbył się 15 czerwca. Zaproszeni eksperci zastanawiali się, na ile konkretne działania przedsiębiorstw mogą być odpowiedzią na aktualne wyzwania rynku energetycznego.

 

Turbulencje w światowej gospodarce spowodowane między innymi pandemią, kryzysem energetycznym oraz wojną na Ukrainie spowodowały znaczne pogorszenie sytuacji przedsiębiorców, którzy, aby zatrzymać ten proces, zaczęli poszukiwać nowych rozwiązań. Należą do nich między innymi coraz liczniejsze inwestycje w OZE oraz wprowadzanie efektywnych sposobów zarządzania energią.

 

Dominika Taranko (Dyrektor Forum Energii i Klimatu ZPIP), Jacek Misiejuk (Prezes Zarządu Enel X Polska), Krzysztof Kochanowski (Prezes Zarządu PIME) i Marek Kulesa (Dyrektor Biura TOE) jednomyślnie ocenili, że odbiorcy odgrywają w procesie przyśpieszenia energetycznej transformacji bardzo ważną rolę – kształtując własne budżety oraz ograniczając koszty energii, przyczyniają się do rozwoju technologii energetyki rozproszonej. Odbiorcy wywierają ważny wpływ na przyszłość sektora energetycznego w Polsce i należy ich wspierać pod względem finansowym. 

 

 

„Rola odbiorców jest na pewno kluczowa. Dzięki temu, że mogą się aktywnie włączyć w kształtowanie systemu elektroenergetycznego, mają możliwość znacząco obniżyć ponoszone koszty, zmniejszyć niezbędne inwestycje i przyspieszyć okres uniezależnienia się branży od dostawców paliw jak np. Rosja” – podsumował Jacek Misiejuk.

 

Uczestnicy dyskusji podkreślili konieczność przemodelowania rynku energii z uwagi na jego niestabilność oraz potrzebę zwiększenia elastyczności odbiorców energii poprzez moderację i poszukiwanie narzędzi wspierających. Wypowiedzieli się także o Electricity Market Design i wyzwaniach, jakie przyniesie wprowadzenie tego projektu polskim sieciom scentralizowanym, a także roli edukacji w zmianie profili konsumpcyjnych przedsiębiorców i zwiększaniu ich świadomości w zakresie OZE.

 

„Tu nie wystarczy edukacja, tu jest potrzebne to, żeby ten klient mógł zareagować” – zauważył Jacek Misiejuk, prezes Enel X Polska, zwracając uwagę na bodźce – ujemne ceny oraz brak mocy – które staną się dla przedsiębiorców motywacją do podjęcia działań w celu obniżenia kosztów, a także kluczowy aspekt transformacji, jakim będzie przedefiniowanie roli agregatorów. Przedstawił znaczenie Enel X Polska jako lidera w sektorze DSR i istotę wzrostu elastyczności branży oraz wynikających z tego korzyści w dalszej transformacji. Wreszcie ocenił wyzwania – głównie związane z kosztami – które przyniesie wprowadzenie nowej polityki energetycznej w Polsce.

 

Eksperci zgodnie stwierdzili, że DSR to już nie przyszłość, tylko rzeczywistość – coraz więcej odbiorców włącza się do Programu i ta liczba będzie tylko wzrastać. Opowiedzieli o programach wspierających oraz narzędziach dla przedsiębiorców, które ułatwią im proces przystąpienia do DSR oraz pomogą im aktywnie i efektywnie funkcjonować na tym rynku.

 

 

Więcej informacji poniżej w nagraniu webinaru - lub wejdź bezpośrednio na kanal YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zAtNdSZvWoE

 

Zapisz swoją firmę do Programu już dziś!