Raport Enel X: Polski przemysł wobec transformacji energetycznej. DSR opłacalne i przyszłościowe

Transformacja polskiej energetyki nabiera przyspieszenia. Konieczność szybkiej dekarbonizacji dostrzega zarówno administracja publiczna, jak i przemysł, który szczególnie odczuwa skutki korzystania z energii pochodzącej z wysokoemisyjnych źródeł. Jakie działania podejmują przedsiębiorstwa w celu obniżania kosztów energii i emisji CO? Jaki mają stosunek do własnej generacji, rozwoju źródeł odnawialnych i udziału w rynku mocy? Odpowiedzi udzieliło nam 330 przedsiębiorstw z branż o wysokiej konsumpcji energii.

Raport Enel X: Polski przemysł wobec transformacji energetycznej. DSR opłacalne i przyszłościowe

sugestia

sugestia