/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Raport Enel X: Polski przemysł wobec transformacji energetycznej. DSR opłacalne i przyszłościowe

Transformacja polskiej energetyki nabiera przyspieszenia. Konieczność szybkiej dekarbonizacji dostrzega zarówno administracja publiczna, jak i przemysł, który szczególnie odczuwa skutki korzystania z energii pochodzącej z wysokoemisyjnych źródeł. Jakie działania podejmują przedsiębiorstwa w celu obniżania kosztów energii i emisji CO? Jaki mają stosunek do własnej generacji, rozwoju źródeł odnawialnych i udziału w rynku mocy? Odpowiedzi udzieliło nam 330 przedsiębiorstw z branż o wysokiej konsumpcji energii.

 

Jak wynika z badania, jakie pracownia SW Research przygotowała na zlecenie Enel X, polski przemysł ciągle korzysta głownie z energii pochodzącej z węgla.

 

Rosnące koszty opłat emisyjnych oraz konieczność finansowania - poprzez rynek mocy - stabilizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego powodują, że przedsiębiorstwa coraz śmielej myślą o optymalizacji kosztów energii – rozwijaniu własnych mocy wytwórczych (również tych opartych o OZE), zakupie „zielonej” energii, optymalizacji zużycia.

 

Działania te na szerszą skalę pozostają na razie w sferze planów. Celowe działania na rzecz redukcji emisji CO2 (głównie przez rozwijanie własnych źródeł odnawialnych i korzystanie z systemów zarządzania energią) prowadzi dziś mniej niż połowa (48 proc.) badanych. Jednocześnie aż 77% badanych deklaruje podjęcie wysiłków zmierzających do redukcji emisji CO2 w ciągu najbliższych dwóch lat. Zgodnie z deklaracjami znów będą to przede wszystkim wdrożenia systemów zarządzania energią (które zamierza zrealizować 70 proc. spośród badanych). Jedna trzecia (35 proc.) badanych firm planuje inwestycje we własne instalacje OZE, a podobny odsetek (33 proc.) zamierza kupować „czystą” energię w ramach kontraktów PPA.

 

Na wzrost kosztów energii elektrycznej, oprócz coraz droższego korzystania z energii z wysokoemisyjnych źródeł, wpływają koszty stabilizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przechodzenie polskiej energetyki na źródła odnawialne – ze swej natury zależne od warunków atmosferycznych, pory roku i dnia – wywołuje konieczność wprowadzania mechanizmów bilansujących bieżący popyt i podaż. Takim mechanizmem jest m. in. rynek mocy.

 

Chociaż gros badanych przedsiębiorstw wie, na czym polega rynek mocy (wskazało na to aż 85 proc. badanych), z możliwości udziału w nim odbiorców zdaje sobie sprawę jedynie niewielki ich odsetek. Obecnie jedynie 2 proc. badanych przyznaje, że uczestniczy w programach DSR i zarabia na rynku mocy. Jednocześnie aż 82 proc. uznaje tego typu mechanizmy za przyszłościowe, a 76 proc. za opłacalne.

  • Jak przedsiębiorstwa korzystają z energii elektrycznej?
  • Jakie podejmują działania na rzez optymalizacji kosztów energii i redukcji emisji CO2?
  • Jaki mają stosunek do własnej generacji i źródeł odnawialnych?

 

Dowiesz się z raportu: Polski przemysł wobec transformacji energetycznej 

 

Zamów