/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Raport Enel X: DSR usługą o stabilnej pozycji na polskim rynku energii

 

 

Prawie trzy czwarte menedżerów dużych i średnich przedsiębiorstw zna założenia Demand Side Response (DSR). To program pozwalający na uzyskanie dodatkowych przychodów w zamian za gotowość do czasowego zmniejszenia poboru mocy.

Enel X, agregator programu, zaprezentował  raport, który został przygotowany w oparciu o wyniki najnowszego badania. W badaniu wzięli udział przedstawiciele branży przemysłowej, handlowej, budowlanej oraz logistycznej.

 

Enel X – globalny lider w dziedzinie dostaw energii, usług zarządzania energią oraz e-mobilności i elektryfikacji transportu – po raz kolejny zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych na grupie polskich przedsiębiorców. Jako lider krajowego rynku Demand Side Response, spółka Enel X Polska zarządza jednostkami agregującymi około 450 klientów. W programie DSR biorą udział przedsiębiorstwa posiadające co najmniej 200 kW mocy przyłączeniowej, które mogą zmniejszyć pobór mocy w odpowiedzi na wezwanie operatora systemu elektroenergetycznego w razie wystąpienia krytycznych deficytów mocy. Redukcja taka jest możliwa poprzez czasowe ograniczenie poboru mocy, przesunięcie poboru na inne godziny,  włączenie własnych źródeł wytwarzania lub uruchomienie magazynów energii.

 

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Enel X Polska w kwietniu br., tylko w ciągu ostatnich czterech lat odsetek przedsiębiorców, którzy słyszeli o możliwości skorzystania z programu DSR na polskim rynku, wzrósł z poziomu 17 proc. w 2020 roku do 72 proc. obecnie. Badani menedżerowie pozytywnie oceniają korzyści płynące z udziału w programie DSR. Według nich, najbardziej zachęcające są przede wszystkim nieodpłatny dostęp do danych pomiarowych w czasie rzeczywistym (99 proc.), zwiększenie świadomości sposobu zużywania energii i procesów energochłonnych (98 proc.), poprawa bezpieczeństwa dostaw energii (96 proc.) oraz generowanie dodatkowych dochodów poprzez dobrowolne oferowanie zdolności do redukcji (96 proc.).

 

DSR przechodzi z etapu wczesnego rozwoju do etapu usługi o stabilnej pozycji na polskim rynku. Zmiany legislacyjne, wprowadzenie „rynku mocy”, wojna na Wschodzie, zawirowania z cenami energii elektrycznej, rozwój i adaptacja technologii OZE – wszystko to, w połączeniu działaniami budującymi świadomość usługi, sprawiło, że rynek DSR w Polsce rozwinął się. Obecnie DSR na rynku mocy to jest już blisko 1,5 tys. MW. Można więc powiedzieć, że zagregowane możliwości redukcji stworzyły w Polsce potężny nowy wirtualny blok energetyczny, zapewniający rezerwy mocy na wypadek jej krytycznych deficytów. Co więcej, ten nowy blok energetyczny zapewnia wysoką niezawodność i ograniczenie emisjipodkreśla Jacek Misiejuk, prezes Enel X Polska.

 

Zdecydowana większość biorących udział w badaniu menedżerów (80 proc.) uważa, że ich firmy wykorzystują możliwości ograniczania zużycia i kosztów energii. Więcej niż czterech na pięciu respondentów (85%) obserwuje w swojej firmie działania na rzecz optymalizacji kosztów energii, takie jak: konkursy ofert, modele zakupowe, optymalizacja mocy umownej. Firmy inwestują także we własne źródła energii. Obecnie robi tak już co dziesiąte badane przedsiębiorstwo.

 

Aby w pełni wykorzystać benefity płynące z rozproszonej generacji energii, muszą być zapewnione mechanizmy bilansujące, aktywowane w niekorzystnych warunkach pogodowych. Z drugiej strony, zdarzały się dni, w których ponad 90 proc. energii w Polsce mogły generować OZE, co stwarzało szansę na tanią energię. Tak się jednak nie stało z uwagi na mało elastyczny system. Te dwie skrajne sytuacje pokazują, jak ważne jest pełne wykorzystanie potencjału wynikającego z rozwoju mechanizmów elastyczności na rynku energiidodaje Jacek Misiejuk.

 

Wyniki raportu wskazują, że reagowanie przez odbiorców na rosnące doraźne potrzeby operatorów sieci wymaga upowszechnienia usług elastyczności oraz wynagradzania za ich wykorzystanie. Dobrowolne i odpłatne usługi DSR powinny być zawsze stosowane przed rozwiązaniami przymusowymi. Należy też stopniowo znosić bariery rozwoju rynku mocy, np. poprzez dopuszczenie do wykorzystania generatorów rezerwowych emitujących nie więcej niż 350 kg CO2 na rok, podliczników (submetering) w celu wydzielenia zasobów pożądanych od niedopuszczonych do udziału w rynku mocy (OZE, generacja emisyjna) oraz wyrównania szans magazynów energii przed licznikiem i za licznikiem.

 

Badanie zostało zrealizowane w kwietniu 2024 roku przez firmę SW Research metodą wywiadów telefonicznych na grupie 300 pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw (głównie reprezentujących branże: przemysłową, handlową, budowlaną oraz logistyczną), którzy mają wpływ na decyzje i funkcjonowanie firmy. Badanie ilościowe zostało uzupełnione pogłębionymi wywiadami jakościowymi z przedstawicielami firm zatrudniających powyżej 50 pracowników i korzystających z usług DSR oraz przedstawicielami firm zatrudniających powyżej 50 pracowników i niekorzystających obecnie z usługi DSR.

 

Raport można zamówić pod adresem e-mail: enelxpolska@enel.com lub wypełniając formularz dopisujac w komentarzu zamawiam raport: 

LINK