/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Konkurencyjne firmy wiedzą, jak optymalizować wydatki na energię

 

Optymalizacja kosztów energii, które w ostatnim czasie stale rosną – to jeden z głównych powodów, dla których firmy decydują się na poszukiwanie różnych rozwiązań w tym obszarze. Jednym z takich rozwiązań, które pozwalają na obniżenie kosztów energii jest udział w programie Demand Side Response (DSR). Ze wzrastającymi cenami energii borykają się obecnie wszystkie branże, ale najboleśniej odczuwają je przedsiębiorstwa energochłonne wykorzystujące w swoich procesach technologicznych znaczne ilości energii. Jednak udział w programie DSR przynosi korzyści wszystkim przedsiębiorstwom.

 

 

Potwierdzają to doświadczenia przedsiębiorstw współpracujących z Enel X Polska, agregatorem usług DSR na polskim rynku. Enel X obsługuje obecnie ponad 300 podmiotów z różnych sektorów, wśród których znajdują się m.in. zakłady odlewnicze, przetwórcze czy firmy wydobywcze. Biznesowi odbiorcy energii uczestniczący w programie DSR w zamian za wynagrodzenie deklarują gotowość do czasowego ograniczenia jej poboru w sytuacjach krytycznych spadków rezerw mocy.


Rosnące wydatki na energię? Jest na to sposób

 

Od kilku miesięcy wydatki na energią elektryczną stanowią w budżetach przedsiębiorstw stale rosnącą część całości kosztów produkcji. W niektórych przypadkach koszty energii wzrosły nawet o 50-60%. Jest to efekt nie tylko stale rosnących cen samej energii, ale również innych zmiennych.

 

Aby nie stracić zysku z produkcji, a jednocześnie nie podnosić cen swoich wyrobów i w ten sposób nie przerzucać kosztów energii na klientów, w ramach wsparcia oferowanego im przez programy DSR, firmy weryfikują swoje sposoby korzystania z energii. Udział w DSR oznacza dla nich stałą kwotę zasilającą budżety, którą często traktują jako wyrównanie za dodatkową opłatę mocową.  

 

– Dzięki udziałowi w programie DSR mamy pewność, że co kwartał wpłyną do nas dodatkowe środki finansowe, które stanowią częściową rekompensatę dla stale rosnących kosztów energii. W efekcie możemy pozostawić ceny naszych wyrobów na niemal niezmienionym poziomie – powiedział Krzysztof Gala, dyrektor ds. rozwoju w odlewni żeliwa KAWMET współpracującej z Enel X. – Mamy na uwadze przede wszystkim naszych klientów, którzy są wrażliwi na wahania cen, a my chcemy zapewnić im produkt w podobnej jakości w możliwie stałej cenie – podsumował.

Przeczytaj więcej o KAWMET - w dziale Wsparcie znajdziesz nasze case  study 

 

Korzyści z DSR dostrzegła także Kompania Górnicza wydobywająca kruszywa, która do programu dołączyła stosunkowo niedawno. – W obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z niestabilnością na rynku cen energii, zdecydowaliśmy się poszukać oszczędności w rachunkach za prąd. Przystąpienie do programu Demand Side Response przyniosło efekt, jakiego oczekiwaliśmy – ocenił Arkadiusz Wierzbicki, kierownik działu energetycznego i główny energetyk-automatyk w Kompanii Górniczej.

Zapisz się do programu z Enel X.

 


Odpowiedź na indywidualne potrzeby firm

 

Udział w programach DSR sprzyja szczególnie zakładom o elastycznym procesie produkcyjnym. Metalodlew, odlewnia współpracująca z Enel X, wprowadzając w swoim zakładzie mechanizm redukcji, ograniczyła pobór energii elektrycznej z sieci poprzez przesunięcie swojego procesu produkcyjnego w czasie. Odbyło się to bez znaczących kosztów czy utraty zysku.

 

– Udział w programie Demand Side Response jest dla naszej firmy naturalnym sposobem na optymalizację kosztów energii. Stosowany przez nas proces technologiczny wytopu metali i żeliwa, zakładający technologiczną przerwę produkcyjną o długości od 2,5 do 4 godzin, idealnie wpisuje się w model redukcji – ocenił Jacek Winiarczyk, wiceprezes zarządu spółki Metalodlew.  

 

Gospodarowanie energią w Kompanii Górniczej również jest ściśle związane ze specyfiką procesu wydobywczo-produkcyjnego prowadzonego w jej obiektach. Zakład spółki umożliwia sterowanie produkcją w sposób pozwalający na skomponowanie wyrobów dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Oferta Enel X w zakresie zarządzania energią została dopasowana do możliwości i specyfiki działania tego producenta kruszyw o mocy wydobywczej wielkości 1000 t/h.  

 

Udział w programie DSR nie jest obarczony ryzykiem kar. Dlatego przedsiębiorstwa nie muszą obawiać się, że w jakikolwiek sposób na tym stracą w przypadku koniecznych przerw w produkcji. W takich sytuacjach warunki programu stwarzają możliwość zadeklarowania okresowych niedyspozycyjności.

 

Warto także wspomnieć, że w wyniku aukcji rynku mocy z ostatnich kilku lat, średnioroczne wynagrodzenie w latach 2024-2027 będzie o blisko 50% wyższe niż w pierwszych latach funkcjonowania rynku mocy. Enel X jako agregator brał udział w aukcjach które odbywają się z 5-letnim wyprzedzeniem i zapewnił swoim przyszłym odbiorcom możliwość włączenia do programu na jeszcze lepszych niż dotąd warunkach.


Nie tylko korzyści finansowe

 

Partnerzy Enel X, poza wymiernym zyskiem finansowym w postaci obniżenia kosztów energii, doceniają także takie czynniki, jak: brak ryzyka kar, brak kosztów związanych z włączeniem do programu, przejrzyste zasady uczestnictwa oraz możliwość udziału w programie przez wiele kolejnych lat.

Zanim firma przystąpi do DSR, Enel X ocenia należące do niej obiekty pod względem potencjału do redukcji – tj. na ile pozwalają one zmaksymalizować przyszłe korzyści finansowe. Natomiast już w trakcie funkcjonowania programu przedsiębiorstwo uzyskuje wsparcie operacyjne oraz możliwość korzystania z nowoczesnego systemu monitoringu zużytej energii. Jasne zasady uczestnictwa, dobrze przygotowane szkolenia, sprawny system informowania telefonicznego, e-mailowego i sms-owego sprawiają, że partnerzy Enel X pozytywnie oceniają doświadczenie korzystania z mechanizmu redukcji mocy.

 

Uczestnictwo w programach DSR to nie tylko korzyści w skali mikro – dla indywidualnego przedsiębiorstwa, lecz także w skali makro – dla krajowego systemu elektroenergetycznego i dla środowiska. Przedsiębiorstwa, które wdrażają mechanizm redukcji, realizują w ten sposób cele dekarbonizacji, a także zapewniają stabilność dostępu i bezpieczeństwa dostaw energii. Dla wielu przedsiębiorców jest to dodatkowy powód do satysfakcji.

 

Dowiedz się, jak Twoja firma może uczestniczyć w programie DSR