/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Nagroda dla Enel X za rozwój DSR

 

 

Podczas tegorocznej edycji Polskiego Kongresu Klimatycznego Prezes Zarządu Enel X Polska, Jacek Misiejuk wziął udział w panelu dot. odnawialnych źródeł energii. Wraz z ekspertami rozmawiał o rozwiązaniach, które mogą zwiększyć efektowność energetyczną przedsiębiorstw. Podczas wydarzenia nagrodzono także liderów transformacji energetycznej – w tym Enel X za rozwój usługi DSR.

 

Energia ze źródeł odnawialnych jest istotnym elementem w rozwoju biznesu. Pozwala spełnić przedsiębiorstwom zarówno warunki związane ze stabilnością finansową, redukcją kosztów czy oczekiwaniami społecznymi.

 

Potrzeby branży, a także efektywne rozwiązania w dążeniu do transformacji energetycznej przedstawili eksperci podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego w panelu „OZE dla biznesu, Biznes dla OZE”. Jak mówił Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu Enel X Polska, Enel X był jednym z pionierów rynku mocy i od 2017 roku wspiera bezpieczeństwo energetyczne kraju.

 

„Warto podkreślić konieczność zwiększania elastyczności, mającej znaczenie w sytuacjach m.in zagrożenia blackoutem. Ważne, abyśmy w pełni korzystali z potencjału OZE i wytwarzanej energii, zachowując przy tym konkurencyjność przemysłu. Szansą na zwiększenie udziału zielonej energii w miksie energetycznym, przy jednoczesnej optymalizacji całkowitych kosztów energii, jest właśnie usługa Demand Site Response (DSR)” – zaznaczał Jacek Misiejuk.

 

Polski Kongres Klimatyczny to międzynarodowe spotkanie, zrzeszające ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii. Wydarzeniem mu towarzyszącym jest konkurs organizowany przez Europejską Fundację Inwestycji Zrównoważonych. Celem inicjatywy było wyróżnienie najbardziej innowacyjnych i skalowalnych projektów związanych z ochroną klimatu i środowiska, jak również tych mogących przyspieszyć zieloną transformację Polski. W efekcie Enel X otrzymał tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za rozwój usługi DSR.

 

Usługa Demand Site Response (DSR), polegająca na zdolności do redukcji poboru mocy przez odbiorców, jest ważnym buforem bezpieczeństwa dla kraju w sytuacjach deficytu energii. Jako agregator usług DSR, Enel X ułatwia odbiorcom wejście do programu, a w trakcie jego realizacji przejmuje ryzyko związane z ewentualnymi karami czy niedostępnością energii, pozwalając konsumentom czerpać jedynie korzyści.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o DSR, lub skorzystać z programu, skontaktuj się z nami.