/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Nagranie webinaru : Wpływ sytuacji na rynku na działalność przedsiębiorstw

Nagranie webinaru Enel X i WysokieNapięcie.pl z dnia 28 marca 2023 roku

Obecnie przedsiębiorstwa zmagają się z licznymi problemami, wynikającymi z kryzysu energetycznego i zbiegającą się w czasie przyśpieszającą zieloną transformacją. Problem z dostępnością paliw kopalnych, wysokie ceny emisji CO2 oraz oczekiwania konsumentów związane z dekarbonizacją sprawiają, że presja na rozwój odnawialnych źródeł energii rośnie.

 

Jak zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym?

Do zwiększenia udziału OZE konieczna jest jednak większa elastyczność systemu energetycznego, zapewniana m.in. przez program DSR polegający na zdolności do czasowej redukcji poboru mocy w zamian za wynagrodzenie, który stanowił jeden z głównych tematów webinaru Enel X Polska i portalu WysokieNapięcie.pl.

 

W webinarze wzięli udział eksperci z rynku energetycznego, jak Bartłomiej Derski (WysokieNapiecie.pl), jak również przedstawiciele przedsiębiorstw.

 

Nie uczestniczyli Państwo w webinarze? Zachęcamy do zapisu i odsłuchanie nagrania pod linkiem.

 

Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z wysokimi cenami energii?

 

Podczas wtorkowego wydarzenia Paweł Liberkowski (Schumacher Packaging) i Szymon Derlatka (Polonez Plus) mówili o wpływie kryzysu energetycznego na działalność przedsiębiorstw, a także przedstawili wybrane rozwiązania w ich przedsiębiorstwach, które umożliwiły walkę z rosnącymi cenami energii. Wśród nich znajduje się m.in. efektywność wykorzystania energii, własne źródła energii OZE oraz programy Demand Side Response (DSR) w ramach rynku mocy. 

 

DSR to atrakcyjne rozwiązanie związane z generowaniem dodatkowych przychodów przez przedsiębiorstwa

 

Prezes Enel X Polska Jacek Misiejuk omówił wpływ na rynek energii rosnącego udziału energii odnawialnej, której atrakcyjność spowodowana jest nie tylko względami klimatycznymi, ale także jej niższą ceną. Poruszył również kwestię ograniczeń związanych z ograniczeniami w przyłączeniach źródeł OZE wynikającymi nie tylko z ich pogodo-zależności ale też bilansowaniem systemu elektroenergetycznego bazującym na mało elastycznych dużych elektrowniach konwencjonalnych. Odpowiedzią na te wyzwania może być też wykorzystanie kolejnych programów DSR, oprócz rynku mocy, nakierowanych na zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego . 

 

„W momencie tak znaczącego rozwoju odnawialnych źródeł energii i zielonej transformacji,  większa elastyczność po stronie odbiorców jest konieczna” – tłumaczy Jacek Misiejuk. „W czasach, gdy dostępność i ceny paliw potrafią zmieniać się bardzo gwałtownie, elastyczność nie tylko daje możliwość zwiększenia bezpieczeństwa, ale wspomaga konkurencyjność firm. Już teraz Program DSR w ramach rynku mocy, o którym rozmawialiśmy podczas webinaru, to dla przedsiębiorstw szansa na nowe przychody, bez ponoszenia ryzyka, ale także możliwość wsparcia bezpieczeństwa państwa, przez zwiększanie stabilności systemu elektroenergetycznego” – podsumowuje prezes Enel X Polska.

 

Nie uczestniczyli Państwo w webinarze? Zachęcamy do zapisu i odsłuchanie nagrania pod linkiem.