/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Jakie są alternatywy w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego?

 

Stymulacja rozwoju OZE i stopniowe zastępowanie jednostek konwencjonalnych w roli czynnika bilansującego system elektroenergetyczny, przez wykorzystanie elastyczności odbiorców i magazyny energii, to tylko niektóre propozycje reformy rynku energii elektrycznej przedstawione przez Komisję Europejską.

 

 

Szczególnie na ten drugi postulat zwraca uwagę Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu Enel X Polska i członek Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu, która odniosła się do propozycji KE. Zauważa przy tym, że środowisko ekspertów w branży od pewnego czasu wskazuje na niewykorzystane w Polsce korzyści płynące z mechanizmu wdrażania elastyczności popytu i sygnalizuje potrzebę zwiększenia roli strony popytowej.

 

– Polski system elektroenergetyczny, podobnie jak systemy elektroenergetyczne innych państw, w coraz większym stopniu będzie oparty na odnawialnych źródłach energii – zmiennych w swojej naturze. I tutaj właśnie kluczową rolę stabilizującą KSE będą odgrywać rynki mocy i inne mechanizmy, takie jak na przykład DSR czy coraz popularniejsze magazyny energii – ocenia Jacek Misiejuk. – Jak sugeruje Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu we wspólnym stanowisku, aktywną rolę odbiorców można zwiększyć poprzez możliwość wykorzystania ich potencjału w ramach rynku hurtowego i bilansującego. Równie ważne byłoby zniesienie geograficznych barier dla agregatorów, które istotnie ograniczają potencjał DSR. Warto też postawić na uruchomienie lokalnych programów DSR, które pozwoliłyby na uniknięcie lub znaczące przesunięcie w czasie kosztownych wielkoskalowych inwestycji energetycznych. Wykorzystanie potencjału DSR nie zastąpi konieczności budowy bezemisyjnych źródeł energii i magazynów energii, ale może znacząco obniżyć koszt transformacji energetycznej w Polsce – podsumowuje Jacek Misiejuk.

 

Wśród propozycji reformy rynku energii elektrycznej przedstawionych przez KE pojawiły się też: zwiększenie roli kontraktów długoterminowych – w tym dwustronnych kontraktów różnicowych i umów PPA (ang. power purchasing agreements), wyznaczanie cen energii w oparciu o koszty krańcowe w systemie, lepsza ochrona odbiorców na rynku detalicznym, wykorzystanie liczników wewnętrznych (tzw. Submetering) dla pełniejszego wykorzystania wszystkich zasobów DSR aktywizowanie prosumentów w bilansowaniu systemu oraz zwiększenie przejrzystości funkcjonowania rynku energii w celu zapobiegania manipulacjom.

 

 

Przeczytaj więcej Aktualności!