/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

O DSR podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Jacek Misiejuk uczestnikiem panelu Rynek Energii

Rosnące wydatki firm na energię, rozwój własnych źródeł odnawialnych i energetyki rozproszonej, oferta rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla biznesu w zakresie energetyki to tylko niektóre kwestie, nad którymi zastanowią się uczestnicy panelu Rynek Energii, zorganizowanego 26 kwietnia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG), którego gościem będzie m.in. Jacek Misiejuk z Enel X Polska.

 

Kryzys post-pandemiczny, konsekwencje wojny na Ukrainie, inflacja – to wszystko przyczynia się do rosnących kosztów energii, które z kolei mają wpływ na kondycję polskich przedsiębiorców. Jednak aktualne trudności na rynku energetycznym mogą stać się impulsem do zweryfikowania procesów zarządzania energią w firmach i ich strategii zrównoważonego rozwoju oraz do poszukiwania oszczędności w nowych obszarach.

 

Programy Demand Side Response mogą pomóc firmom zachować konkurencyjność w niesprzyjających warunkach rynkowych umożliwiając im obniżenie kosztów energii i stwarzając szansę na uzyskanie dodatkowych korzyści finansowych. Jednocześnie – co ma obecnie niebagatelne znaczenie – biznesowi uczestnicy DSR mają wkład w zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i obniżenie kosztów systemu elektroenergetycznego, co w efekcie zmniejsza na przykład opłaty dystrybucyjne lub przesyłowe.

 

Obok Jacka Misiejuka w panelu Rynek Energii wezmą udział: Aneta Muskała, prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich i wiceprezes zarządu MM Kwidzyn Sp. z o.o., Rafał Gawin, obecny prezes Urząd Regulacji Energetyki, Maciej Bando, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Grzegorzewicz, KPMG, Marek Kulesa z Towarzystwa Obrotu Energią oraz Piotr Listwoń z Towarowej Giełdy Energii SA.

 

Więcej na ten temat w agendzie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego.