/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Wzrost zainteresowania energetyką odnawialną sprzyja rozwojowi usług elastyczności

 

„Energetyka odnawialna, do niedawna postrzegana przez część odbiorców energochłonnych jako kosztowna i czasem problematyczna, obecnie jest coraz bardziej pożądana. To powoduje, że usługi elastyczności nabierają coraz większego znaczenia i rośnie na nie zapotrzebowanie” – powiedział Jacek Misiejuk, prezes zarządu Enel X podczas konferencji EEC Trends. Uczestnicy panelu „Zielone inwestycje” dyskutowali o zmianach, jakie inwestycje w OZE niosą dla biznesu, ich koszcie, bezpieczeństwie dostaw energii odnawialnej oraz regulacjach gwarantujących sprawny przebieg zielonej transformacji.

 

Jacek Misiejuk podkreślił, że w świetle wyzwań dzisiejszego rynku energii – bezpieczeństwa dostaw energii, jej rosnących kosztów oraz ograniczenia importu paliw – zielone inwestycje są kluczowe dla zachowania konkurencyjności biznesu. Dlatego firma Enel X rozwija działalność w zakresie usług DSR opartych o zdolność odbiorców biznesowych do redukcji zapotrzebowania na energię, która nie tylko zapewnia strategiczne rezerwy mocy, ale pozwala zintegrować większą ilość źródeł odnawialnych w systemie energetycznym. A to sprzyja obniżaniu kosztu dostaw energii. Zielone inwestycje nie należą do tanich, ale są iezbędne i długoterminowo przyniosą zysk w postaci tańszej energii dla ogółu odbiorców.

 

Według prezesa zarządu Enel X – przy dobrych rozwiązaniach regulacyjnych i rynkowych – części najdroższych inwestycji w odnawialne źródła energii można uniknąć właśnie poprzez wykorzystanie elastyczności popytu.

 

Ważne jest jednak, aby regulacje w obszarze energetyki umożliwiły wprowadzenie większej zmienności cenowej. Wysokie ceny energii podczas deficytów mocy powinny być rekompensowane niskimi cenami energii, kiedy istnieją jej nadwyżki. Jacek Misiejuk negatywnie ocenił wprowadzoną w ubiegłym roku zasadę ograniczenia cen na rynku bilansującym, która hamuje budowę magazynów energii i jednocześnie rozwój OZE.

 

Czytaj więcej o Demand Side Response (DSR).