/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Dobre praktyki z polskiego rynku

Wzrost kosztów energii jest szczególnie odczuwalny w przypadku firm energochłonnych, których koszty energii stanowią nawet 40% kosztów całkowitych. Jednak nawet w przypadku firm, gdzie koszty energii mają mniejszy udział w całości kosztów, warto poszukiwać metod optymalizacji, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności oferty przedsiębiorstwa.

 

Jednym z przykładów dobrych praktyk w naszym kraju jest grupa Remondis. Grupa REMONDIS jest liderem branży usług komunalnych w Polsce, działając w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej.

 

REMONDIS nieprzerwanie inwestuje w instalacje zagospodarowujące odpady, w tym w instalacje granulacji styropianu, kompostowania odpadów zielonych, produkcji paliwa alternatywnego, przetwarzania sprzętu elektronicznego i elektrycznego, sortownie surowców wtórnych i szkła czy przetwarzanie mechaniczno-biologiczne.

  • Ilość obsługiwanych mieszkańców: 4 mln w 15 województwach
  • Obrót: 1,4 mld zł (2019)  
  • Biura i instalacje w 50 miastach

 

Grupa nieustannie poszukuje możliwości obniżenia kosztów energii. Od roku 2014 zapoczątkowała zakup grupowy. W trybie ciągłym prowadzona jest analiza zużycia, dobór taryf, optymalizacja zamawianej mocy i opłat stałych oraz kompensacja mocy biernej. Prowadzane są też zaawansowane analizy inwestycji we własne instalacje fotowoltaiczne.

 

Od roku 2020 jednym ze sposobów w jaki REMONDIS ogranicza koszty energii elektrycznej jest uczestnictwo w programie Demand Side Response (DSR). Programy DSR prowadzone przez PSE mają na celu stabilizację Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W ramach programów uczestniczący w nich odbiorcy deklarują gotowość do czasowego ograniczenia poboru energii na wezwanie PSE w zamian za wynagrodzenie. Odbiorcy mogą podpisywać umowy na usługi DSR bezpośrednio z PSE lub poprzez tzw. agregatora. REMONDIS zdecydowało się na pośrednictwo agregatora, ze względu na:

  • możliwość zgłaszania okresów niedyspozycji
  • ochronę przed karami PSE za niewykonanie ograniczenia poboru energii
  • brak własnego doświadczenia w realizacji programów DSR
  • wsparcie oraz przejęcie na siebie ryzyka związanego z zarządzaniem całym procesem redukcji energii

 

Współpracę z firmą Enel X grupa REMONDIS rozpoczęła jesienią 2019 roku. Podpisanie umowy z agregatorem Enel X poprzedziła seria spotkań służących omówieniu warunków przystąpienia do tzw. Programu Gwarantowanego w roku 2020. Przeprowadzono ocenę możliwości ograniczenia poboru mocy poszczególnych zakładów i określono poziom redukcji zawarty później w umowach. Pilotażowo do programu przystąpiło pięć zakładów, które planują kontynuować współpracę z Enel X w kolejnych latach, podobnie jak cztery dalsze zakłady z grupy. 

 

Wspólnie z Enel X zakłady przygotowano do tzw. testów redukcji, będących warunkiem przystąpienia do programu i pobierania wynagrodzenia za gotowość do ewentualnej redukcji. Wszystkie testy wypadły pomyślnie.

 

Przy zadeklarowanej możliwej redukcji na poziomie 0,8 MW, w roku 2020 REMONDIS uzyska kilkadziesiąt tysięcy złotych wynagrodzenia. Do tej pory żaden zakład nie był wzywany do redukcji.  

 

Dzięki podjętym działaniom Grupa Remondis aktywnie wspiera rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zrównoważony rozwój.

 

Zdjęcie: źródło Grupa Remondis