Demand Side Response na Rynku Mocy

Od 2021 roku uczestnicy Rynku Mocy będą mogli w pełni korzystać z jego dobrodziejstw, świadcząc usługę Demand Side Response i pobierając finansową gratyfikację za gotowość do redukcji poboru mocy.

Demand Side Response na Rynku  Mocy

Wynagrodzenia z tytułu udziału w Programie DSR na Rynku Mocy mogą stanowić dodatkową kompensację strat spowodowanych wzrostem kosztów energii elektrycznej wynikającym z Opłaty Mocowej.

Czego mogą spodziewać uczestnicy Rynku Mocy, biorąc pod uwagę stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zmiany w konsumpcji energii, rozwój mocy wytwórczych czy zmiany w miksie energetycznym? Na to pytanie odpowiada raport przygotowany przez KPMG na zlecenie Enel X:

Udział odbiorców w Rynku Mocy –  szanse i zagrożenia

Wg raportu przygotowanego przez KPMG:

·        Są ścisłe regulacje ograniczające wprowadzania okresów zagrożeń kiedy będą wymagane redukcje

·        Symulacje wskazują, że rezerwy mocy bardzo rzadko spadają poniżej wymaganego poziomu

·        W latach 2021-2024 rezerwy mocy powinny być jeszcze wyższe

·        Prawdopodobieństwo bezwzględnego wezwania do redukcji mocy jest znikome i ciągle maleje

Chciałbyś uczestniczyć w Rynku Mocy?

Zastanawiasz się, czy to opłacalne? Zamów Raport

sugestia

sugestia