/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Strategie energetyczne przedsiębiorstw w trudnych czasach

Konferencja Enel X 30-31 marca 2023 roku

W dobie kryzysu energetycznego, dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz rosnących cen za emisję CO2 przedsiębiorcy  zastanawiają się nad optymalnymi strategiami energetycznymi, aby zapewnić ciągłość działalności przedsiębiorstw.

O możliwościach jakie przed nimi stoją rozmawialiśmy podczas zorganizowanej przez Enel X konferencji „Strategie energetyczne przedsiębiorstw w trudnych czasach”. Odbywające się w dniach 30-31 marca wydarzenie było szansą na poznanie perspektywy ekspertów z branży energetycznej oraz przedstawicieli sektora przemysłowego. Wymiana doświadczeń pomaga w  znalezieniu optymalnych rozwiązań, które pomogą firmom nie tylko zoptymalizować wydatki na energię, ale także zachować konkurencyjność.

 

Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Prezes Izby Energetyki Przemysłowej, omówił zalety Rynku Dnia Następnego i Bilansującego oraz przedstawił działanie mechanizmu ustalania cen. Podkreślił przy tym, że koszt ponoszony przez polskiego odbiorcę zależy nie od wyceny na rynku giełdowym, a od systemów wsparcia.

 

Jak zgodnie wskazywali prelegenci, polska sieć jest niedostosowana do odbioru dużej ilości energii niestabilnej, a krajowy system elektroenergetyczny był budowany pod inne warunki. Zyskuje na znaczeniu elastyczność i efektywność energetyczna.

 

Jednym z mechanizmów zwiększających elastyczność działania systemu elektroenergetycznego jest Demand Side Response (DSR). Enel X od 2017 roku aktywnie działa na rzecz zwiększenia roli DSR w polskiej energetyce. Na konferencji Dawid Maciejewski, Dyrektor Sprzedaży Enel X omówil zasady działania programu..

 

Usługa oznacza czasową redukcję poboru mocy przez odbiorców energii na wezwanie operatora, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Enel X jako wiodący agregator na Rynku Mocy oferuje stałe wynagrodzenie oraz brak ryzyka poniesienia kar. Jak wskazał Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu Enel X Polska, w czasie zwiększonego nacisku na odnawialne źródła energii, odbiorcy biznesowi będą coraz częściej sięgać po mechanizmy podnoszące elastyczność systemu, co przyczyni się do rozwoju DSR.

 

Uczestnicy konferencji obecni w Novotel Airport mieli również okazję zapoznać się z nowymi uwarunkowaniami regulacyjnymi Rynków Energii i Mocy przedstawionymi przez mec. Rafała Hajduka, Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a także uczestniczyć w warsztatach i dyskusji o zeroemisyjności, prowadzonej przez Marcina Popkiewicza – dziennikarza i eksperta w zakresie energetyki. 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu poznania oferty Enel X.