/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Jak często zdarzają się wezwania do redukcji w programie Demand Side Response?

Ilość wezwań zależy od wielu czynników. Operator systemu przesyłowego z wyprzedzeniem informuje o możliwości wystąpienia sytuacji krytycznego deficytu mocy.  Prawdopodobieństwo wezwań jest niskie, a pojawia się w sytuacji krytycznego deficytu mocy. Okresy te nie powininy być dłuższe niż od kilku do kilkudziesięciu godzin w roku. Zazwyczaj uczestnik Programu jest zobowiązany do przeprowadzenia 1-godzinnego testu w każdym kwartale roku.