Wkład DSR w budowanie zrównoważonej gospodarki

Jednym z rynków, na którym najwcześniej zostały uruchomione programy Demand Side Response jest rynek Stanów Zjednoczonych. Już w latach 50. i 60. XX wieku operatorzy sieci kontaktowali się z wybranymi dużymi klientami, aby ci zmniejszali swoje zużycie energii.

Wkład DSR w budowanie zrównoważonej gospodarki

sugestia

sugestia