Pierwsze doświadczenia Klientów w realizacji usługi Demand Side Response na Rynku Mocy

Programy Demand Side Response (DSR) są istotnym elementem stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Udział DSR w rynku mocy obejmuje zaledwie niecałe 3 proc. mocy szczytowych w systemie elektroenergetycznym, w kolejnych latach będzie to ponad 4 proc. Wydaje się, że przy korzystniejszych warunkach można ten udział DSR znacząco zwiększyć.

Pierwsze doświadczenia Klientów w realizacji usługi Demand Side Response na Rynku Mocy

 

 

Data: 23 marca 2021
Godziny transmisji: 12:00-13.00

 

 

Zwiększenie udziału DSR w mocach szczytowych jest bardzo ważne w kontekście rosnącego udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym, które wymagają tworzenia rezerw. Ale tworzenia rezerw wymagają także elektrownie konwencjonalne, które mogą ulegać awarii lub mieć problemy np. z dostawami gazu przy ekstremalnie niskich temperaturach.

Programy DSR rozwijają się od 4 lat w Polsce, a od 2021 roku zaczęły funkcjonować w ramach nowego, bardziej atrakcyjnego finansowo mechanizmu - Rynku Mocy. DSR pozwala na uzyskiwanie dodatkowego wynagrodzenia za gotowość do krótkotrwałej redukcji zapotrzebowania w przypadku deficytów mocy w systemie elektroenergetycznym.

Za uczestnictwo w programie firmy mogą uzyskać nawet powyżej 700 tysięcy złotych za utrzymywanie zdolności do redukcji 1 MW w ciągu 4 lat (2022-2025).  Bezpośredni udział w rynku mocy wymaga udziału w aukcjach przeprowadzanych na kilka lat przed danym rokiem oraz wpłaty wysokich zabezpieczeń finansowych, mimo to odbiorcy mogą wziąć udział w programie za pośrednictwem agregatorów podpisując odpowiednią umowę. Agregatorzy również chronią przed karami ze strony operatora systemu.

 

Jak wyglądają praktyczne doświadczenia z udziału w programach DSR na Rynku Mocy? W jaki sposób firmy w różnych branżach realizują redukcje mocy?

 

Zapraszamy na webinar:

 

Pierwsze doświadczenia Klientów w realizacji usługi Demand Side Response na Rynku Mocy

 

prowadzony przez Jacka Misiejuka, Dyrektora Zarządzajacego Enel X i Andrzeja Hojczaka, Senior Business Development Managera  w dniu  23 marca 2021 roku o godzinie 12.

 

W trakcie webinaru omówią:

- czym jest usługa Demand Side Response  (DSR)

- wnioski z pierwszych 3 miesięcy świadczenia usługi DSR na Rynku Mocy, m.in.

·      ile było ogłoszonych okresów zagrożenia i jak kształtuje się stan rezerw w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

·      na czym polega demonstracje wykonania obowiązku mocowego  

- ile kosztuje rynek mocy i jakie są planowane ulgi w opłacie mocowej dla przedsiębiorstw

- w jaki sposób klienci dokonują redukcji mocy w różnych branżach w Polsce i na świecie 

 

Zarejestruj się pod linkiem i sprawdź, czy warto brać udział w programach DSR

 

 

 

 

Zapraszamy!

 

 

 

sugestia

sugestia