/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Stabilizacja systemu elektroenergetycznego to duże wyzwanie dla polskiej energetyki

Transformacja energetyczna Polski będzie obejmować wiele sektorów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt strategii rozwoju polskiej energetyki do 2040 r. Opiera się ona na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjności i dobrej jakości powietrza.

 

Zgodnie z założeniami polityki Ministerstwa, rynek energii elektrycznej będzie podlegać dalszej liberalizacji. Jednym z jej elementów jest aktywny udział odbiorców w rynku energii oraz wzmocnienie ich pozycji na tym rynku. Będzie miało to wpływ na poszerzenie polityki informacyjnej, umożliwienie odbiorcom aktywnej partycypacji w rynku energii m.in. poprzez udział w programach interwencyjnej redukcji zapotrzebowania (DSR), rynku bilansującym i rynku usług systemowych czy rozwój energetyki prosumenckiej (np. Program Mój Prąd). Takie podejście jest bardzo ważne w kontekście zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.  

 

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku zakłada dalszy wzrost udziału OZE - celem jest co najmniej 23 proc. udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto już w 2030 r. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej ma sukcesywnie spadać, aby w 2040 r. (przy scenariuszu wysokich cen uprawnień emisji CO2) osiągnąć 11 proc.

 

Ambitne cele w zakresie Zielonej Transformacji mogą wymagać ogromnych nakładów finansowych. Odnawialne Źródła Energii stają się coraz tańsze, ale ich coraz większy udział będzie wymagał dodatkowych zasobów rezerw mocy z uwagi duży wpływ czynników zewnętrznych na możliwości produkcyjne OZE. Demand Side Response, czyli odpowiedź strony popytowej, pozwoli na stabilizowanie systemu poprzez gotowość odbiorców biorących udział w programach DSR na redukcję poboru mocy na żądnie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dzięki wdrożeniu usług DSR można będzie bezpiecznie przyłączyć do sieci więcej źródeł odnawialnych, a utrzymanie rezerw mocy niezbędnych dla stabilności dostaw będzie tańsze. W zamian za to aktywni odbiorcy, czyli firmy biorące udział w programach, będą otrzymywać wynagrodzenie – nawet do 200 tys. zł za 1MW  rocznie– mówi Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X, agregatora usług DSR. Polityka energetyczna Polski podkreśla znaczenie coraz większej możliwości aktywnego udziału odbiorców w rynkach energii.

 

Bilansowania wymaga nie tylko energetyka rozproszona, ale także duże instalacje OZE, a nawet wielkie elektrownie konwencjonalne, które mogą ulec awarii. Sprzyjają temu zmiany klimatyczne, których skutkiem mogą być ekstremalnie ciepłe lata, które np. powodują kłopoty z chłodzeniem w elektrowniach cieplnych. Zagrożeniem dla stabilności dostaw są także silne mrozy, które mogą spowodować deficyty gazu co zdarzyło się w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych. Wichury, pożary lasów czy sadź mogą przyczynić się do uszkodzeń kluczowych linii przesyłowych prowadzących do deficytów rezerw mocy.

 

Biorąc te zmienne pod uwagę warto pamiętać, iż programy Demand Side Response zwiększają bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do kontaktu