/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku

Konieczność przygotowywania polityki energetycznej wynika z prawa energetycznego. W marcu 2021 została opublikowana w Monitorze Polskim „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” (PEP2040). Jakie są główne założenia dokumentu?

 

Najważniejsze założenia PEP2040  to: rozwój OZE, poprawa efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza. Równocześnie z tematem transformacji energetycznej, poruszany jest temat bezpieczeństwa energetycznego systemu, w tym dywersyfikacji dostaw paliw.

 

Redukcja udziału węgla w miksie energetycznym

Udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej ma nie przekraczać 56% (2030) – w 2 przygotowanych scenariuszach wynosi od 37 do 56%.  W 2040 ma to być od 11% do 28%, w zależności od tego jak dynamicznie będą rosnąć ceny uprawnień do emisji CO2. W scenariuszu wysokich cen uprawnień cena wynosi aż 60 USD za tonę. Efekt obniżenia udziału węgla w miksie energetycznym oznacza spadek emisji CO2 o 30% (w stosunku do 1990 roku).

 

Wzrost znaczenia paliw niskoemisyjnych oraz OZE

Udział gazu ma sięgać 17-33% w 2030 roku. W 2030 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto ma sięgać 23%. Ma nastąpić dalszy wzrost znaczenia energii słonecznej z fotowoltaiki – ma to być 5-7GW mocy w 2030, a w 2040 10-16GW. Ma się zwiększyć udział energetyki wiatrowej na morzu – 5,9 GW w 2030 i 11 GW w 2040 roku.

 

Energetyka jądrowa

W 2033 roku ma zostać uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy 1-1,6 GW.  Kolejne bloki będę budowane co 2-3 lata. Całkowita ilość bloków: 6.

 

Przyszłość energetyki

Wpływ energetyki na środowisko ma być zredukowany, stopniowo następuje przejście z węgla na inne paliwa i zróżnicowanie miksu energetycznego.  Programy inwestycyjne OSPe i OSDe mają promować aktywnych odbiorców i bilansowanie lokalne.  Polityka energetyczna zakłada również rosnącą rolę magazynów energii i inteligentnego opomiarowania i zarządzania siecią.

 

Biorąc pod uwagę planowane działania i transformację energetyczną kraju warto zwrócić uwagę na programy Demand Side Response (DSR), dzięki którym rośnie  stabilność działania systemu elektroenergetycznego. Wykorzystanie potencjału elastyczności odbiorców pozwala zwiększyć ich konkurencyjność, a z drugiej strony jest koniecznym elementem dla wzrostu udziału źródeł odnawialnych. Programy Demand Side Response   będą miały znaczenie nie tylko w programach interwencyjnych, ale także będą miały udział w szybkich rezerwach mocy pozwalających na bieżące bilansowanie OZE.  DSR kryje potencjał dla wszystkich przedsiębiorstw.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat programów DSR, zapraszamy do kontaktu