Polityka energetyczna Polski do 2040 roku

Konieczność przygotowywania polityki energetycznej wynika z prawa energetycznego. W marcu 2021 została opublikowana w Monitorze Polskim „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” (PEP2040). Jakie są główne założenia dokumentu?

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku

sugestia

sugestia