/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Enel X dzięki nowej wygranej wzmacnia pozycję lidera Demand Side Response (DSR) w Polsce

Enel X, linia biznesowa zaawansowanych usług energetycznych Grupy Enel, poprzez swoją lokalną spółkę zależną Enel X Polska, uzyskała kontrakty na 696 MW mocy w zakresie redukcji zapotrzebowania (DSR) na rynku mocy w 2024 r

 

  • Enel X uzyskał na polskim rynku mocy kontrakty  na 696 MW mocy w zakresie usług redukcji zapotrzebowania (DSR) na rok dostaw 2024
  • Moc ta pozwiększa o 28% portfel DSR Enel X, przez co utrzymuje on 70% udział w segmencie DSR polskiego rynku mocy
  • Dzięki tej wygranej Enel X będzie liderem na polskim rynku DSR przez cztery lata z rzędu (2021-2024), oferując klientom możliwości uzyskiwania długoterminowych przychodów oraz wspierając jednocześnie krajową sieć elektroenergetyczną

 

Rzym, 3 lutego 2020 r. - Enel X, linia biznesowa zaawansowanych usług energetycznych Grupy Enel, poprzez swoją lokalną spółkę zależną Enel X Polska, uzyskała kontrakty na 696 MW mocy w zakresie redukcji zapotrzebowania (DSR) na rynku mocy w 2024 r. Ten sukces umacnia pozycję Enel X w dziedzinie DSR w Polsce, a firma zajmować będzie pierwsze miejsce przez cztery lata z rzędu w latach 2021-2024. Dzięki tej wygranej portfolio Enel X DSR w Polsce wzrośnie o 28% w porównaniu do 2023 r., co utrzyma 70% udział firmy w tym segmencie polskiego rynku mocy.

 

Francesco Venturini, CEO Enel X, powiedział:„Poprzez tę wygraną możemy kontynuować oferowanie naszym polskim klientom możliwości uzyskiwania długoterminowych przychodów, które pomogą im lepiej zarządzać ich kosztami energii i całkowitymi kosztami biznesowymi, jednocześnie wspierając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Polsce. Ten pozytywny wynik aukcji rynku mocy, wynikający z rosnącego popytu na usługi DSR w Polsce, sygnalizuje rosnące znaczenie, jakie usługi te będą odgrywać w przyszłości polskiego sektora energii elektrycznej.”

 

Na rynku polskim Enel X rozpoczął świadczenie swoich usług DSR w 2017 roku. Na tutejszym rynku mocy firma uzyskała kontrakty na 446 MW na rok 2021. oraz 546 MW na lata 2022 i 2023. W 2024 roku DSR będzie stanowić około 2% zainstalowanej mocy, w porównaniu do około 1% w 2021 roku, kiedy to rynek mocy zostanie uruchomiony.

 

Programy DSR mają na celu zachęcenie odbiorców do dostosowania ich zużycia energii w celu ułatwienia zbilansowania systemu elektroenergetycznego w razie takiej konieczności. Aktywny DSR zapewnia zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego, co sprzyja efektywniejszemu wykorzystaniu infrastruktury energetycznej, pomagając zagwarantować bezpieczeństwo sieci i ograniczyć ceny energii elektrycznej. Programy te zapewniają uczestnikom roczne wynagrodzenie w zamian za ich zdolność do wsparcia sieci elektroenergetycznej w razie potrzeby.

 

Enel X zajmuje wiodącą pozycję w programach DSR na całym świecie, z ponad 6 GW mocy obecnie zarządzanymi zlokalizowanymi w obu Amerykach, Europie, Azji i Oceanii.
Enel X jest globalną linią biznesową Enel zajmującą się opracowywaniem innowacyjnych produktów i rozwiązań cyfrowych w sektorach, w których energia ma największy potencjał transformacyjny: w miastach, domach, przemyśle i elektromobilnoścj.