/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Raport Enel X i Polityki Insight

Jak DSR może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski i przyspieszyć transformację?

Po ograniczeniu dostaw surowców z Rosji w następstwie wybuchu wojny na Ukrainie coraz częściej mówi się, że polski mix energetyczny powinien zostać oparty na odnawialnych źródłach energii. Jednym z mechanizmów, który ułatwi lepsze wykorzystanie OZE oraz ograniczy ryzyko przerw w dostawach energii może okazać się DSR.

 

Właśnie roli tej technologii w bezpieczeństwie i transformacji energetycznej będzie poświęcony raport Enel X i Polityki Insight „Jak DSR może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski i przyspieszyć transformację?”.

 

Autorzy raportu podejmują analizę obecnego otoczenia rynkowego, aby następnie przejść do przedstawienia aktualnej sytuacji usług DSR w Polsce. Tutaj wskazują na znaczenie DSR w ochronie polskiego systemu energetycznego przed przerwami w dostawach energii oraz ułatwienia włączenia do systemu elektroenergetycznego większej ilości odnawialnych źródeł energii które charakteryzują się dużą zmiennością produkcji trudnej do skompensowania przez dotychczasowe źródła mocy w systemie energetycznym. Zwiększenie aktywności odbiorców w ramach programów DSR jest istotne dla powodzenia polskiej transformacji energetycznej opartej w dużej mierze na energii z wiatru czy słońca. Dodatkowo wpisuje się w realizację polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

 

Dalsza część raportu to szereg rekomendacji co do dalszych możliwości wykorzystania obecnego potencjału DSR w Polsce. Umożliwienie niezależnego udziału odbiorców i agregatorów DSR w rynku energii i rynku bilansującym, likwidacja barier w dostępie do usługi czy rozwój lokalnych DSR to tylko niektóre z sugerowanych kierunków rozwoju tej technologii.

 

Więcej informacji w pełnej wersji raportu Enel X i Polityki Insight, którego premiera już wkrótce. Zapraszamy do zapisu na raport i otrzymanie raportu zaraz po jego publikacji.

 

Zapisz się i otrzymasz raport! https://www.enelx.com/pl/pl/kontakt-z-nami