/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Demand Side Response pomaga w obniżeniu emisji CO2

Czy wiecie, że według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, do 2040 roku coraz szersze rozpowszechnianie Demand Side Response (DSR) i magazynowania energii może zmniejszyć ograniczenia w produkcji energii odnawialnej z 7% do 1,6%, tym samym zapobiegając emisji 30 milionów ton CO2.

 

W celu lepszego zrozumienia potencjalnego roli DSR w integracji źródeł odnawialnych, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) oszacowała, że przyjęte
ograniczenie wzrostu globalnego ocieplenia w Europie będzie wymagało instalacji ponad 570 GW mocy pochodzącej z wiatru i fotowoltaiki.[1]

 

W tym scenariuszu, źródła wiatrowe i słoneczne stanowiłyby ponad 35% całkowitej produkcji energii elektrycznej, osiągając 1.250 TWh przy średnim rocznym wzroście wynoszącym 4,6%.[2]

W przypadku braku wdrożenia dodatkowych środków takich jak np. DSR i technologie magazynowania energii, zwiększających elastyczność systemu elektroenergetycznego i możliwości odbioru takich ilości energii odnawialnej, całkowite ograniczenie energii z produkcji fotowoltaiki i wiatru przekroczyłoby 85 TWh, co stanowi 7% całkowitej produkcji wiatrowej i słonecznej.

 

Poprzez coraz szersze  rozpowszechnienie DSR i magazynowania energii wspieranego cyfrowo, ograniczenie
to można obniżyć do 1,6%, umożliwiając zapewnienie dodatkowej produkcji wynoszącej 67 TWh i zapobiegając emisji 30 milionów ton CO2.

Niniejsza informacja jest częscią raportu Enel X na temat roli Demand Side Response w kształtowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. 

 

[1] IEA, 2017 (https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/DigitalizationandEnergy3.pdf)

[2] Szacunki Accenture w oparciu o dane
ECA dotyczące produkcji energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i słonecznych
w UE w 2015 roku, 2018: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BP_WIND_SOLAR/BP_WIND_SOLAR_EN.pdf