/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-product-local

Skip to Content

Beneficiile circularității

Enel X se inspiră din principiile economiei circulare pentru că acestea reprezintă noua paradigmă. În economia viitorului, folosirea de materii prime virgine este redusă la minimum, în timp ce întâietate are utilizarea de materii regenerabile și materii prime secundare. Într-o economie bazată pe circularitate, soluțiile oferite sunt folosite cât mai mult timp posibil, la capacitatea lor maximă. Acest lucru se datorează unei alte schimbări tectonice: reinventarea modelelor de consum pentru a obține energie verde.

1 2 3 4 5 /5

5 piloni ai economiei circulare

Economia circulară se bazează pe cinci piloni care definesc fazele și metodele de aplicare

Sustenabilitatea resurselor

Folosirea energiei din surse regenerabile și a materialelor regenerabile, reciclabile și biodegradabile, în cicluri de viață succesive..

Prelungirea vieții

Proiectare și producție care să implice prelungirea de către companii a duratei de viață a produsului. Valoarea care altfel s-ar fi pierdut prin irosirea materialelor și a energiei este păstrată și chiar amplificată prin reparații, actualizări, regenerare sau remarketing.

Produsul ca serviciu

Compania producătoare rămâne proprietara bunului proiectat pentru a avea o durată de viață cât mai lungă și oferă clienților un serviciu care de multe ori include nu numai utilizarea produsului, ci și beneficii conexe suplimentare (training, asistență etc.)

Platforme de sharing

Promovarea unor platforme colaborative atât de către utilizatorii finali, cât și de către proprietarii bunului. Scopul: să-i ajutăm pe consumatori să facă economii și să beneficieze cât mai mult de folosirea inteligentă a resurselor.

Finalul vieții

Crearea de sisteme de producție și consum în care bunuri anterior considerate deșeuri sunt refolosite ca resurse sustenabile pentru procese noi.

Scorul de circularitate al produselor noastre

Sunt prezente unele elemente de economie circulară.
Există o utilizare parțială a materiilor regenerabile și o integrare preliminară a principiilor economiei circulare în furnizarea serviciului.
Garantează cele mai sustenabile metode, inclusiv în fazele de consum și de recuperare a produsului. Principiile economiei circulare sunt de asemenea prezente – deși parțial – în metoda de furnizare.
Garantează utilizarea în proporție aproape totală a materiilor prime regenerabile în procesul de producție, alături de integrarea principiilor economiei circulare în metoda de furnizare.
Produsele și serviciile din această soluție au niveluri înalte de circularitate în majoritatea dimensiunilor analizate și a pilonilor urmăriți.
Scorul de circularitate
Creșterea economiei circulare

Orașul circular și Enel X

Îți poți imagina orașul viitorului altfel decât circular? Deșeurile vor trebui reduse cu ajutorul designului circular al produselor, iar energia regenerabilă va trebui să devină tot mai obișnuită pentru comunități și clădirile administrației publice. Eficiența energetică va fi imperativul pentru toate echipamentele care funcționează cu energie.

Creșterea economiei circulare

Economia circulară se transformă tot mai rapid dintr-un concept dezirabil într-o realitate pe care o vom vedea la fiecare pas în viața noastră. Pentru ca ritmul schimbării să crească, e nevoie ca tot mai multe entități publice și private să măsoare, să monitorizeze și să accelereze ceea ce fac deja în direcția circularității.

Cresterea economiei circulare

Evaluarea economiei circulare

Evaluarea economiei circulare

Pentru companiile inteligente, dezvoltarea comercială merge mână în mână cu creșterea sustenabilității. Enel X te poate însoți de la evaluarea modului în care circularitatea este prezentă acum în procesele tale, la schimbarea care va atinge tot mai multe arii de business ale afacerii tale. Economia circulară este o paradigmă care poate deveni un ingredient important în rezistența organizațiilor pe viitor.