/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Politica de confidențialitate

1. Operatorul de date

1.1. Orice date cu caracter personal furnizate sau colectate prin intermediul site-ului www.enelx.com/ro (denumit în continuare „Site-ul”) vor fi procesate de către PPC Advanced Energy Services România S.R.L., cu sediul social în București, B-dul. Mircea Vodă 30, cam. 4.11, etaj 4, Sector 3, nr. de î nregistrare la Registrul Comerțului J40/1952/15.02.2019, cod de identificare fiscală RO 40645170, denumităîn continuare „Operatorul”, ca operator de date independent, care va prelucra datele dumneavoastră cu caracter confidențial în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la confidențialitate și la protecția datelor cu caracter personal și cu această politică de confidențialitate.

PPC Advanced Energy Services România S.R.L. este angajată activ într-o activitate continuă de actualizare a conținutului acestui site. În cazul în care oricare dintre textele, informațiile, datele publicate și link-urile către alte site-uri se dovedesc inexacte, incomplete sau nu sunt actualizate, cititorii sunt informați că acest conținut există doar în scop informativ și nu are nicio valoare oficială.

PPC Advanced Energy Services România S.R.L. nu este răspunzătoare pentru erorile sau omisiunile de orice fel sau pentru orice daune directe, indirecte sau accidentale care ar putea apărea prin accesarea sau utilizarea informațiilor publicate pe site sau prin accesarea sau utilizarea oricărui material găsit pe alte site-uri.

 

1.2. Prelucrarea datelor se va face în momentul în care vă abonați la diferite servicii sau beneficiați de serviciile oferite de unul dintre operatorii mai sus mentionați.

 

2. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD)

2.1. Operatorul De Date a numit un Responsabil cu Protecția Datelor cu caracter personal care poate să fie contactat la următoarea adresă de e-mail dpoenelx.ro@enel.com.

 

3. Scopul şi metoda de prelucrare

3.1. Operatorul va prelucra informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați sau care au fost colectate în mod legitim de către Operator („Date cu caracter personal”). În special, vor fi prelucrate următoarele Date cu caracter personal:

3.1.1. Informații de contact: nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon și conținutul mesajului trimis de dvs. și orice alte Date cu caracter personal pe care le puteți furniza în timpul comunicării. Vom prelucra aceste Date cu caracter personal în cazul în care adresați întrebări, solicitați informații sau ne trimiteți orice tip de comunicări.

3.1.2. Date de navigare: sistemele IT și de comunicații electronice și procedurile de software puse în aplicare pentru a permite funcționarea Site-ului, vor colecta, pe parcursul activității lor normale, anumite date (de ex. data și ora accesării, paginile vizitate, numele Furnizorului de servicii de internet și adresa Protocol Internet (IP) pe care o utilizați pentru a accesa internetul, adresa de internet de pe care vă conectați la Site-ul nostru etc.), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicații prin internet sau corespunde managementului eficient sau optimizării datelor sau sistemului de trimitere a e-mailurilor. 

 

3.2. În contextul acestei politici de confidențialitate, prelucrarea Datelor cu caracter personal se referă la orice operație sau grup de operații efectuate prin utilizarea proceselor automate și aplicate Datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, distribuirea sau orice alte mijloace disponibile, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

3.3. Țineți cont de faptul că aceste Date cu caracter personal vor fi prelucrate manual și/sau cu ajutorul IT sau suportului electronic.

 

4. Scopurile și bazele juridice ale prelucrării

4.1. Operatorul va prelucra Datele dvs. cu caracter personal în scopuri foarte specifice și numai dacă există o bază legală, asigurată în conformitate cu legislația aplicabilă privitoare la protecția datelor cu caracter personal și la confidențialitate. Mai precis, Operatorul va prelucra Datele dvs. cu caracter personal numai dacă au fost îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele cerințe legale:

  • v-ați exprimat consimțământul specific, informat, clar și afirmativ pentru prelucrarea datelor menționate;
  • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract în care dvs. sunteți parte sau pentru luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dvs.;
  • în scopul urmăririi intereselor legitime ale Operatorului;
  • operatorul are obligația legală de a prelucra Datele cu caracter personal menționate. 

 

4.2. Tabelul următor enumeră scopurile pentru care Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate de către Operator și bazele legale ale acestei prelucrări.

 

Scopul prelucrării

Baza legală

Pentru a vă permite să utilizați toate funcționalitățile Site-ului
Îndeplinirea unui contract
Pentru a verifica faptul că Site-ul funcționează corect.
Interes Legitim
Pentru a stabili responsabilitatea în cazul unei infracțiuni cibernetice care a provocat daune Site-ului; detectarea, prevenirea, reducerea sau verificarea activităților frauduloase sau ilegale referitoare la serviciile furnizate pe Site; efectuarea controalelor de securitate prevăzute de lege.
Interes legitim
Pentru a răspunde unei întrebări sau solicitări din partea Persoanei vizate
Implementarea măsurilor precontractuale adoptate la solicitarea Persoanei vizate
Marketing direct
Consimțământul persoanei vizate

 

4.3. Furnizarea Datelor dvs. cu caracter personal este necesară în toate cazurile în care prelucrarea reprezintă o cerință legală sau este necesară pentru îndeplinirea unui contract în care dvs. sunteți parte sau pentru implementarea măsurilor precontractuale adoptate la solicitarea dvs. Cu excepția refuzului ce vizează acordul de marketing, un refuz din partea dvs. de a pune la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal menționate la secțiunea 3.1.1 poate pune Operatorul în imposibilitatea de a efectua activitatea pentru care au fost colectate Datele dvs. cu caracter personal.

 

4.4. Totuși, furnizarea Datelor dvs. cu caracter personal în scopul prelucrării pentru activități de marketing direct este voluntară, iar neacordarea consimțământului dvs. în astfel de cazuri nu va avea niciun efect asupra îndeplinirii contractului.  Caracterul obligatoriu sau opțional al transmiterii datelor va fi specificat în momentul colectării acestora.

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

5.1. Datele dvs. cu caracter personal vor putea fi puse, în scopurile amintite mai sus, la dispoziția următorilor subiecți: 

a) angajații și personalul Operatorului care, în acest scop, a fost însărcinat cu prelucrarea datelor sau ai companiei pentru implementarea activităților organizaționale, administrative, financiare și contabile.

 

b) companii terțe sau alți subiecți către care Operatorul externalizează activitatea necesară pentru a permite funcționarea Site-ului, în rolul lor de împuterniciți externi.

 

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în Uniunea Europeană și păstrate în serverele amplasate în Uniunea Europeană. Aceleași date pot fi prelucrate în țări din afara Uniunii Europene, cu condiția garantării unui nivel de protecție adecvat, recunoscut de o decizie specifică a Comisiei Europene privind conformitatea.

Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal în țări terțe din afara Uniunii Europene, în absența unei decizii privind conformitatea, emisă de către Comisia Europeană, va fi posibil doar dacă persoanele împuternicite și/sau operatorii de date implicați furnizează garanții de natură contractuală adecvate, inclusiv reguli corporative specifice și clauze contractuale standard.

Transferul datelor dvs. personale către țări terțe din afara Uniunii Europene, în absența unei decizii adecvate sau a altor măsuri specifice precum cele descrise mai sus, va fi efectuat numai dacă v-ați exprimat acordul explicit pentru acest lucru sau în cazurile din sfera RGPD, și va fi prelucrat în interesul nostru. În aceste cazuri, vă informăm că transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi expus riscurilor legate de specificitățile legilor locale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

7. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

7.1. Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile enunțate mai sus vor fi păstrate în conformitate cu principiile proporționalității și necesității și, în orice caz, până la momentul atingerii scopului prelucrării.

 

7.2. Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine PPC în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor ANRE, datele vor fi șterse.

 

8. Drepturile persoanei vizate

8.1. Potrivit art. 15 - 21 din Regulamentul UE 2016/679 (RGPD), referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveți dreptul: 

  • Să aveți acces la acestea și să solicitați o copie;
  • Să solicitați rectificarea acestora;
  • Să solicitați ștergerea acestora;
  • Să obțineți restricționarea prelucrării datelor;
  • Să vă opuneți prelucrării datelor;
  • Să primiți într-o formă structurată frecvent utilizată pe un dispozitiv automat și să transmiteți fără nicio piedică respectivele date unui alt Operator de date în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

8.2. Vă informăm că aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal efectuate pentru urmărirea intereselor legitime ale Operatorului. 

 

8.3. Dacă vă opuneți prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu articolul 8.2, Operatorul nu va mai realiza prelucrări ulterioare ale Datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care au fost stabilite motive legitime convingătoare pentru continuarea prelucrării, exercitarea sau apărarea unui drept într-o instanță de judecată.

 

8.4. Pentru a vă exercita drepturile și a vă retrage consimțământul, vă rugăm să vă adresați în scris la această adresă de e-mail: dataprotectionenelx.ro@enel.com.

 

8.5. Pentru mai multe informații cu privire la Datele dvs. cu caracter personal vă veți putea adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal al companiei, la adresa de e-mail: dpoenelx.ro@enel.com.

 

8.6. Rețineți că aveți dreptul de a face o sesizare la autoritatea relevantă pentru protecția Datelor cu caracter personal. Puteți găsi o listă a autorităților de supraveghere din UE la https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

Notă de informare pentru candidați emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679

Află mai multeDownload icon