Economia circulara

Economia Circulară

Enel X se inspiră din principiile economiei circulare pentru că acestea reprezintă noua paradigmă, în care folosirea de materii prime virgine este redusă la minimum, în care are întâietate utilizarea de materii regenerabile și materii prime secundare, și în care soluțiile oferite sunt folosite cât mai mult timp posibil și la capacitatea lor maximă. Acest lucru se datorează unei reinventări a modelelor de consum.

Benefits

Cei cinci piloni ai economiei circulare

Economia circulară se bazează pe cinci piloni care definesc fazele și metodele de aplicare:

Sustenabilitatea resurselor

Folosirea energiei regenerabile și a materialelor regenerabile, reciclabile și biodegradabile, în cicluri de viață succesive.

Sustenabilitatea resurselor

Prelungirea vieții

Proiectare și producție care să implice prelungirea de către companii a duratei de viață a produsului. Valoarea care altfel s-ar fi pierdut prin irosirea materialelor și a energiei este păstrată și chiar amplificată prin reparații, actualizări, regenerare sau remarketing.

Prelungirea vieții

Produsul ca serviciu

Compania producătoare rămâne proprietara bunului proiectat pentru a avea o durată de viață cât mai lungă și oferă clienților un serviciu care de multe ori include nu numai utilizarea produsului, ci și beneficii conexe suplimentare (training, asistență etc.)

Produsul ca serviciu

Platforme de sharing

Promovarea folosirii unor platforme colaborative atât de către utilizatori, cât și de către proprietarii bunului. Scopul: să-i ajutăm pe consumatori să facă economii și să beneficieze cât mai mult de folosirea inteligentă a resurselor.

Platforme de sharing

Finalul vieții

Crearea de sisteme de producție și consum în care bunuri anterior considerate deșeuri sunt refolosite ca resurse sustenabile pentru procese noi.

Finalul vieții

Cele cinci dimensiuni cheie ale soluțiilor oferite de Enel X

Enel X își analizează soluțiile proprii printr-o grilă cu cinci dimensiuni, care măsoară nivelul de circularitate. Mai precis:

1. Angajamentul furnizorilor față de principiile economiei circulare în crearea produselor și serviciilor pe care se bazează soluția;

2. Prezența elementelor care facilitează modelul consumului circular și stimulează utilizarea completă și reutilizarea, prelungind în acest fel ciclul de viață al produsului;

3. Stabilirea unor standarde de bune practici și programe pentru creșterea eficienței în folosirea resurselor și în fazele de instalare și mentenanță;

4. Managementul etapei de final de viață a produsului cu ajutorul metodelor inovatoare și sustenabile, cu scopul de a recupera materialele;

5. Încurajarea și creșterea nivelului de conștientizare a efectelor asupra mediului în rândurile clienților; implicarea furnizorilor, cu ajutorul unor mecanisme adecvate, în îmbunătățirea performanței produselor și serviciilor oferite, precum și în controlarea impactului pe care acestea îl au asupra mediului.

 

Nivelurile de circularitate la Enel X

Scara circularității soluțiilor Enel X poate fi măsurată în cinci trepte – Scorul Enel X:

Benefits
  • NIVELUL 1 (între 0 și 20): sunt prezente unele elemente de economie circulară;
  • NIVELUL 2 (între 20 și 40): există o utilizare parțială a materiilor regenerabile și o integrare preliminară a principiilor economiei circulare în furnizarea serviciului;
  • NIVELUL 3 (între 40 și 60): garantează cele mai sustenabile metode, inclusiv în fazele de consum și de recuperare a produsului: principiile economiei circulare sunt de asemenea prezente – deși parțial – în metoda de furnizare;
  • NIVELUL 4 (între 60 și 80): garantează utilizarea în proporție aproape totală a materiilor prime regenerabile în procesul de producție, alături de integrarea principiilor economiei circulare în metoda de furnizare;
  • NIVELUL 5 (între 80 și 100): produsele și serviciile din această soluție au niveluri înalte de circularitate în majoritatea dimensiunilor analizate și a pilonilor urmăriți.

 

Această evaluare a soluțiilor Enel X servește nu doar să întărească circularitatea soluțiilor noastre, ci și ca instrument pentru transparență, care îi ajută pe clienții noștri să recunoască mai ușor elementele sustenabilității când compară oferte.

MAYBE YOUR ARE LOOKING FOR...

Sugestii