/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content
Cum devii prosumator

Cum devii prosumator

"Persoanele care doresc să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pe acoperiș sau la sol, pentru a-și asigura producția de energie electrică pentru consum propriu dobândesc calitatea de prosumator dacă optează pentru un sistem on grid. Înainte de a decide să facă acest pas, este nevoie ca viitorii prosumatori să analizeze o serie de elemente care îi ajută să estimeze cât mai bine atât tipul de sistem care li se potrivește cel mai bine, cât și costul acestuia și recuperarea investiției."

 

Anamaria Marin, Head of Marketing B2C, Enel X Romania

Planificare în funcție de consumul lunar

Pentru a face un plan eficient din punct de vedere energetic, un prim pas ar fi ca beneficiarul să analizeze ce consum mediu lunar are și în ce perioadă a zilei consumă mai multă energie electrică. Apoi, viitorul prosumator se poate adresa unui instalator autorizat, cum este și Enel, pentru ca acesta să îi facă o simulare și eventual să-i recomande un sistem de panouri fotovoltaice. 
Unul dintre primele elemente de care beneficiarul și instalatorul vor ține cont este orientarea viitorului sistem fotovoltaic. O orientare bună este considerată a fi cea către Sud sau către Est-Vest, în timp ce unghiul optim este considerat latitudinea minus 10⁰ (34⁰-35⁰ pentru România). Dacă cele două condiții de mai sus sunt îndeplinite, putem estima că fiecare kW al sistemului de panouri poate produce anual aprox. 1.000-1.100 kWh, cu condiția ca sistemul să nu fie umbrit, iar condițiile meteo să fie favorabile (soare cât mai mult timp din zi). 
Planificare in functie de consumul lunar de energie
Un sistem fotovoltaic cu capacitatea de 3kW poate produce aprox 3.300 kwh/an și poate costa între 23.000 lei – 25.000 lei, în timp ce unul de 10kW poate depăși 65.000 lei. Aceste costuri sunt estimate și includ echipamentele, montajul, livrarea, documentele pentru punerea în funcțiune și obținerea certificatului de prosumator.

Etapele pe care să le urmezi pentru a deveni prosumator

1. Sursă de producție de energie electrică

Prosumatorii sunt cei care nu doar consumă energie din rețeaua electrică, ci o și produc din propriile surse regenerabile. Produc pentru consumul propriu și injectează surplusul în rețeaua națională de distribuție, contra cost, pe baza unui contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul lor de energie electrică. Așadar, prosumatorii au nevoie să dețină o sursă de producție de energie electrică, cum sunt panourile fotovoltaice, iar această sursă să fie racordată la rețeaua distribuitorului de energie electrică (on grid), și să încheie cu furnizorul lor un contract de vânzare-cumpărare pentru energia electrică produsă și livrată în rețea.

2. Obținerea certificatului de racordare

Racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere care aparțin prosumatorilor se face în baza Ordinului ANRE nr. 19/2022. În acest ordin sunt prevăzute etapele pe care trebuie să le parcurgă un client pentru a obține Certificatul de Racordare care să ateste calitatea de prosumator. Aceste etape depind de situația locului de consum în cauză (loc nou de consum și producere, sau se solicită racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice, dacă este nevoie sau nu de creșterea puterii față de puterea avizată pentru locul de consum). Astfel, termenul mediu de avizare a dosarelor, finalizare lucrări și emitere Certificate de Racordare poate varia, în funcție de diversele etape parcurse și de eventualele documente suplimentare care pot fi solicitate de către terțe părți. 

3. Contractul de vânzare-cumpărare

Conform Ordinului 15/2022, furnizorii de energie electrică au obligația de a încheia și transmite prosumatorilor contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate în rețea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. Solicitarea se poate face doar după ce clientul a obținut Certificatul de Racordare de la distribuitorul de energie electrică din zona în care se află locul instalației, prin care se atestă calitatea de prosumator.

4. Solicitarea unui spor de putere

Este important de știut și că, la un loc de consum, se pot monta doar panouri fotovoltaice on grid a căror putere nu poate depăși puterea din avizul tehnic de racordare. De exemplu, dacă un client are puterea avizată de 5kW și dorește montarea unui sistem de 8kW, primul pas este să solicite operatorului de distribuție un spor de putere, după care se va monta sistemul. Costurile aferente obținerii sporului de putere vor fi suportate de către consumator. Fără un spor de putere, consumatorul poate monta doar un sistem de maximum 5kW.

5. Certificarea invertoarelor pentru sistemele fotovoltaice

O altă informație utilă este că invertoarele pentru sistemele fotovoltaice este necesar să fie certificate de către operatorii de distribuție. Pe site-ul fiecărui operator există lista de invertoare deja certificate, sfătuim viitorul prosumator să o consulte înainte de a achiziționa sistemul fotovoltaic. Dacă invertorul consumatorului nu se regăsește pe listele respective, viitorul prosumator trebuie să facă demersurile de certificare și abia apoi operatorul de distribuție poate aproba punerea în funcțiune a sistemului.

Cât de repede recuperezi investiția

Pentru a calcula cât mai bine recuperarea investiției, viitorii prosumatori trebuie să știe că raportul energiei folosite pentru autoconsum (din totalul energiei produse cu instalația proprie) față de energia injectată în rețea (excedentul de cantitate de energie electrică produsă pe care prosumatorul nu o folosește și pe care decide să îl injecteze în rețeaua națională de distribuție) este în medie de 60%-40%

 

Conform metodologiei aprobate la începutul acestui an prin Ordinul ANRE nr. 15/2022, prosumatorii cu putere instalată sub 200 kW pot beneficia de mecanismul de compensare cantitativă până la data de 31 decembrie 2030. Metodologia se aplică doar pentru componenta de energie, restul tarifelor reglementate (transport, distribuție, sistem, contribuția de cogenerare, acciza, certificate verzi etc.) nu sunt compensate.

 

Mai precis, în cazul acestor prosumatori, furnizorii de energie electrică cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice sunt obligaţi să realizeze în facturi o compensare cantitativă între energia electrică produsă şi livrată în reţea şi cea consumată. Furnizorii vor reporta în facturile următoare diferenţa de energie electrică dintre cantitatea livrată şi cea consumată, dacă prima dintre acestea este mai mare decât cantitatea consumată. Prosumatorii pot utiliza cantitatea de energie electrică reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.
În cazul prosumatorilor care produc energie electrică cu ajutorul propriului sistem cu o putere instalată între 200 kW şi 400 kW pe loc de consum, care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă şi să realizeze regularizarea financiară prin compensarea facturii emise de către prosumator pentru energia produsă și livrată în rețeaua electrică și factura emisă de către furnizor pentru energia consumată de către prosumator din rețea, aferente aceleiași luni contractulate.