/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Dobre praktyki z polskiego rynku: Spółki Grupy Messer

Udział w programach Demand Side Response (DSR) wymaga od odbiorców energii spełnienia kilku podstawowych warunków. Specyfika wykorzystywania energii w niektórych zakładach przemysłowych sprawia, że spełnienie ich na pierwszy rzut oka może wydawać się trudne. Enel X pomaga wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstwom w tym, aby mogły wziąć udział w programie. Przykładem dobrych praktyk w Polsce są spółki Grupy Messer.

 

Aby wziąć udział w programie DSR i zarabiać na rynku mocy, przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej muszą być obecnie gotowi do realizacji w dowolnym momencie wezwania do redukcji mocy.

 

Chociaż w praktyce większa liczba wezwań jest mało prawdopodobna, podobnie jak dłuższe okresy redukcji, w krytycznych sytuacjach dla niektórych przedsiębiorstw wywiązanie się z umów DSR mogłoby być trudne. Przykładem na to, iż można brać udział w DSR mimo działalności operacyjnej, która mus być realizowana ciągle, mogą być polskie spółki Messer. Mimo specyficznych ograniczeń, mogły one wziąć udział w programach DSR, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa operacyjnego i finansowego.

 

Messer to światowy potentat w produkcji i dystrybucji gazów przemysłowych, medycznych i innych gazów specjalistycznych. W Polsce posiada m. in. produkcyjne spółki Eloros oraz MP Production (MPP), obsługujące zakłady w Rybniku i Turku. Oba zakłady zużywają łącznie ok. 170 000 MWh rocznie, przy mocy przyłączeniowej na poziomie 14MW i 10 MW.

 

Co wyróżnia specyfikę zużycia energii w zakładach Messer:

  • Praktycznie cała energia zasila dwa potężne silniki elektryczne
  • Silniki potrzebują stałego dopływu dużej ilości energii oraz dużej mocy rozruchowej
  • Rozruch silników trwa od 8 do 12 godzin

 

W efekcie nie ma możliwości korzystania z ograniczonej mocy, bo każde ograniczenie poboru oznacza zatrzymanie całości produkcji. Całkowite zatrzymanie zakładów byłoby dla spółek niezwykle kosztowne. Nieopłacalne jest również ich zatrzymywanie na krótki, np. kilkugodzinny okres. 

 

Zasoby Enel X, szerokie portfolio klientów i elastyczne podejście do współpracy pozwoliły m. in. wykluczyć ryzyko związane z możliwymi wezwaniami do bardzo krótkich lub bardzo długich redukcji oraz koniecznością odpowiedzi na większą liczbę przywołań. Umożliwiło to zakładom Messer udział w programach DSR i zarabianie na rynku mocy.  

 

Zapraszamy do kontaktu z nami.