/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Zaliczone: już 21 testów wezwań do redukcji mocy za Enel X – 130% realizacji

Przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej biorący udział w rynku mocy za pośrednictwem Enel X pozytywnie przeszli pierwsze w tym roku testy wezwań do redukcji mocy. Od początku działania w Polsce usług DSR, Enel X przeszedł pozytywnie przez 21 testów ze średnią skutecznością 130% wymaganej redukcji.

 

Programy DSR skierowane są do odbiorców energii elektrycznej,  przedsiębiorstw z różnych branż, które posiadają co najmniej kilkaset kW mocy przyłączeniowej i są w stanie na krótki okres ograniczyć pobór mocy - chwilowo ograniczając produkcję, przesuwając ją w czasie lub przechodząc na energię produkowaną z własnego źródła. W zamian za gotowość do redukcji poboru operator sieci – PSE – wypłaca firmom wynagrodzenie. Agregator usług DSR jest odpowiedzialny za cały proces współpracy. Przejmuje dużą część ryzyka związanego z udziałem w rynku mocy, a poprzez dostęp do bazy wiedzy pochodzącej z wieloletnich doświadczeń z odbiorcami z różnych krajów i w różnych branżach doradza też, o ile i w jaki sposób zmniejszyć pobór mocy.

 

Więcej OZE to potrzeba stabilizacji KSE

Każda jednostka biorąca udział w programie DSR może być wezwana przez PSE do testów raz na kwartał. Obecnie w portfolio Enel X jest ponad 140 klientów o łącznej mocy redukcji kilkuset MW. Usługi Demand Side Response są jednym z elementów dekarbonizacji polskiej energetyki. Wg planów Ministerstwa Klimatu i Środowiska, transformacja energetyczna w dużej mierze ma być oparta o odnawialne źródła energii, których cechą jest silne uzależnienie od czynników zewnętrznych, na przykład pogody. Rolą programów DSR jest stabilizowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznym i wspieranie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Firmy biorące udział w programach dodatkowo mogą zarobić na nawet do 700 tysięcy złotych w ciągu 4 lat.

 

Enel X – agregator z międzynarodowym doświadczeniem

Agregator dobiera portfel odbiorców energii, którzy chcą zarobić na elastyczności  w poborze energii i są w stanie dostarczyć odpowiednie rezerwy mocy w razie takiej potrzeby. Monitoruje poziom rezerw mocy w systemie i z wyprzedzeniem informuje o okresach, w których rezerwy mocy są niskie. Wcześniej natomiast razem z każdym z klientów ustala plan redukcji energii w oparciu o jego profil zużycia. W rezultacie agregator może dostarczyć do PSE zadeklarowaną sumaryczną moc redukcji.  Agregator z międzynarodowym doświadczeniem, taki jak Enel X, chroni przedsiębiorstwo przed karami od operatora sieci za niewykonanie ograniczenia. Zapewnia elastyczność, aby odbiorca mógł zmienić poziom zobowiązań na wybrane okresy kalendarzowe. Umożliwia też zgłaszanie okresów niedyspozycji. Zazwyczaj gromadzi on w portfelu większą liczbą przedsiębiorstw, aby umożliwić elastyczność redukcji mocy w obrębie danego portfela – dzięki temu zmniejsza się ryzyko braku realizacji wezwania do redukcji.

 

Międzynarodowe przykłady

Usługi DSR w Polsce są stosunkowo nowe, pierwotnie rynek ten rozwinął się w Stanach Zjednoczonych, gdzie Enel X jest od wielu lat liderem. Tego typu usługi szybko rozwijają się także w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Południowej czy Azji. W Japonii Enel X posiadający 25% udziałów w tamtejszym rynku DSR, uzyskał w aukcjach na 2024 rok  1 GW mocy redukcji. Z kolei w Wielkiej Brytanii spółka należąca do włoskiej Enel Group zapewni 554 MW mocy, czyli ponad połowę całkowitej mocy w ramach DSR na lata 2024-25 w tym kraju.

 

Nie strać swojej szansy na uzyskanie przychodów i dołącz do Enel X na lata 2022-2025.  Chcę dołączyć


Photo by Kamil Gliwinski on Unsplash