/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Usługi DSR – prostsze niż się wydaje

Usługi DSR w Polsce – w przeciwieństwie do rynków bardziej zaawansowanych – są stosunkowo mało popularne. Mogłoby w nich uczestniczyć – zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw - zaledwie 2 proc. przedsiębiorstw, chociaż niemal wszystkie dostrzegają niewątpliwe korzyści, jakie dają rozwiązania tego typu. Skąd ta rozbieżność? Czy udział w programach DSR faktycznie jest tak wymagający? Na te pytania odpowiedzi przynosi raport Enel X Polski przemysł wobec transformacji energetycznej.

 

Raport Enel X Polski przemysł wobec transformacji energetycznej powstał na podstawie badania pracowni SW Research obejmującego 330 polskich przedsiębiorstw z branż charakteryzujących się wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną – spożywczej, chemicznej, materiałów budowlanych, opakowań i recyklingu. Ankieterzy pytali respondentów o szereg zagadnień związanych z konsumpcją energii elektrycznej, m. in. o wiedzę na temat rynku mocy i opinię na temat mechanizmów DSR. Co wynika z raportu?

  • Najważniejszym aspektem korzystania z energii elektrycznej jest dla polskich przedsiębiorstw ciągłość jej dostaw – „ważna” i „bardzo ważna” dla 95 proc. respondentów. Podobny odsetek firm (94 proc.) wskazał na koszty energii, a ponad połowa badanych (52 proc.) - na posiadanie i rozwijanie własnych źródeł energii.
  • Polskie przedsiębiorstwa wiedzą, co to jest rynek mocy, co zadeklarowało 85 proc. respondentów.  Nie wiedzą jednak, że mogą na nim zarabiać. Tylko 17 proc. badanych przyznało, że wie czym są programy DSR. Jednocześnie ze stwierdzeniem, że wiedza o programach DSR w Polsce mało rozpowszechniona, zgodziło się 93 proc. przedsiębiorstw.
  • Badania wskazują, że przedsiębiorstwa nie mają dostatecznego rozeznania co do własnych możliwości udziału w programach DSR, w szczególności co do możliwości redukcji mocy w sytuacji krytycznych spadków jej rezerw w systemie elektroenergetycznym. Tylko 2 proc. respondentów jednoznacznie stwierdziło, że ich zakłady mogłyby świadczyć usługi DSR. Jednocześnie aż 34 proc. przyznało, że nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, a 38 proc. zadeklarowało, że ich zakłady pobierają mniej energii w nocy, niż w ciągu dnia.

 

-  Przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści finansowe i pozafinansowe płynące z programów DSR, ale nie wiedzą, że mogą z nich korzystać. Podobnie nie wiedzą, że w istocie ta usługa jest bardzo prosta, a do wykonania redukcji wystarczą podstawowe działania. Np. przesuniecie energochłonnych procesów produkcyjnych na inną porę dnia, czy wykorzystanie własnych, zapasowych źródeł energii. Tym bardziej, że prawdopodobieństwo wystąpienia wezwania do redukcji jest znikome - Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów raport.