/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Polskie firmy mogą łatwo znaleźć sposoby na redukcję poboru mocy

Badanie „Polski przemysł wobec transformacji energetycznej” zlecone przez Enel X pokazuje, że firmy szukają sposobów na obniżenie kosztów energii, jednak niewiele z nich ma świadomość korzyści z udziału w programach Demand Side Response. Prawie jedna czwarta firm nie wie, czy w ogóle jest w stanie zredukować pobór energii, a niemal 70 proc. deklaruje, że nie widzi takiej możliwości. Tymczasem takich sposób na redukcję jest wiele.

 

Raport pokazuje, że przedsiębiorstwa dość zgodnie deklarują podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia efektywności energetycznej i optymalizacji kosztów energii. Jednak do tej pory podejmowane działania to przede wszystkim audyty energetyczne i wdrażanie systemów zarządzania energią. Wynikają one przede wszystkim ze zobowiązań, jakie na firmy nakłada ustawodawca.

 

Za audytami idą zwykle konkretne rekomendacje, nie wiemy niestety, na ile są one wdrażane. Brak deklaracji innych działań zwiększających efektywność energetyczną, niż te sugerowane w ankiecie badawczej, może wskazywać na dość niską aktywność w tym obszarze. Wciąż niewiele firm ma świadomość, ile może zarobić na programach DSR. 

 

O możliwości zarabiania dzięki usługom DSR na rynku mocy wie jedynie 17 proc. ankietowanych. Odsetek ten jest prawie dwukrotnie większy (32 proc.) wśród badanych przedsiębiorstw zużywających w ciągu roku więcej niż 10 000 MWh.

 

Redukcja w praktyce

Tylko co dziesiąta badana firma (10 proc.) zadeklarowała możliwość czasowej redukcji zapotrzebowania na energię w przypadku wystąpienia krytycznego deficytu mocy w systemie elektroenergetycznym. Jednocześnie kolejne 21 proc. ankietowanych na pytanie o możliwość redukcji odpowiedziało „nie wiem”. Z kolei 69 proc. jest zdania, że przedsiębiorstwo nie ma żadnego potencjału redukcji.

 

Tymczasem sposobów na redukcję lub przesunięcie poboru mocy jest wiele. W zależności od branży, może to być wyłączanie części urządzeń czy odpowiednie sterowanie oświetleniem, optymalizacja działania instalacji HVAC, pomp, zamrażarek czy sprężarek, planowanie i dostosowanie procesów produkcyjnych do kilkugodzinnego obniżenia zużycia energii. - W każdej branży z pomocą specjalistów daje się odnaleźć możliwości działania w tym zakresie – tłumaczy Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X – Wśród naszych klientów znajdują się firmy z przemysłu spożywczego, samochodowego, centra danych, odlewnie czy przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów. W przypadku każdej z firm wypracowujemy razem z jej przedstawicielami optymalny i bezpieczny sposób redukcji. Czasami jest to przesunięcie energochłonnych procesów na inną zmianę, skorzystanie z własnej kogeneracji, a czasami wystarcza odpowiednie zaplanowanie produkcji uwzględniające m. in. przerwy na konserwację parku maszynowego– dodaje Jacek Misiejuk.

 

Wezwania do redukcji bardzo rzadkie

Wezwanie do redukcji poboru energii – zgodnie z obowiązującymi przepisami – może odbyć się w ściśle określonych warunkach, kiedy rezerwy mocy w KSE spadną poniżej krytycznego poziomu i wykorzystane zostaną inne środki zaradcze. Dotychczasowe doświadczenia z udziału w programach DSR, a także dane z raportu KPMG przygotowanego na zlecenie Enel X w 2020 roku („Udział odbiorców w Rynku Mocy - szanse i zagrożenia”), wskazują że prawdopodobieństwo faktycznego wezwania uczestników programów DSR do redukcji jest znikome. W wariancie najbardziej realistycznym w całym badanym trzyletnim okresie (2017–2019) warunki umożliwiające ogłoszenie przez PSE okresów zagrożenia wystąpiłyby tylko przez 4 godziny w ciągu 2 dni. Należy też podkreślić, że całość procesu przygotowania firmy do udziału w programie DSR jest nadzorowana przez ekspertów Enel X. Agregator bierze na siebie odpowiedzialność za sprawdzenie możliwości redukcji, a przedsiębiorstwo otrzymuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Programie.

 

Więcej o sposobach redukcji w poszczególnych branżach przeczytają Państwo w naszej broszurze. Zostaw kontakt a ją prześlemy na Twój adres.