/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Enel X członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Enel X przystąpił w sierpniu 2020 roku do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, organizacji zrzeszającej największe polskie i zagraniczne firmy chemiczne działające w kraju. Należąca do międzynarodowej grupy Enel firma jest w Polsce największym agregatorem usług DSR, umożliwiającym energochłonnym odbiorcom energii – m. in. z branży chemicznej – udział w krajowym rynku mocy.

 

Za pośrednictwem Enel X odbiorcy energii mają możliwość udziału w rynku mocy i zarabiania na tzw. usługach Demand Response. W zamian za wynagrodzenie wypłacane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), odbiorcy deklarują gotowość do czasowego ograniczenia poboru energii, co wpływa na bezpieczeństwo i stabilizację Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 

Dzięki instytucji agregatora na rynku mocy zarabiać mogą już średniej wielkości odbiorcy. Agregator reprezentuje ich wobec PSE, zapewnia prawne i technologiczne wsparcie, przede wszystkim zaś minimalizuje ryzyko związane z możliwością faktycznego wezwania do redukcji poboru energii.

 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) to organizacja reprezentująca szeroko rozumianą branżę chemiczną. W jej skład wchodzą producenci chemikaliów, przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego, firmy transportowe i dystrybucyjne, biura projektowe, firmy konsultingowe i instytuty naukowe. Łącznie PIPC zrzesza 148 podmiotów. Do kompetencji PIPC należy reprezentowanie podmiotów przemysłu chemicznego wobec administracji publicznej, m. in. w obszarze zrównoważonego rozwoju, polityki energetyczno – klimatycznej i ochrony środowiska. Jako członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC reprezentuje polski przemysł chemiczny na arenie międzynarodowej.

 

Przemysł chemiczny, należący do energochłonnych gałęzi gospodarki, ma szczególny potencjał umożliwiający udział w rynku mocy i czerpanie dochodów z usług Demand Response. Członkostwo Enel X w PIPC z pewnością ten udział ułatwi. Obie organizacje planują współpracę w zakresie edukacji na temat możliwości, jakie daje rynek mocy odbiorcom energii, zaczynając od obecności Enel X na wrześniowym Kongresie Polska Chemia. Zapraszamy do wysłuchania debaty z naszym udziałem już 16 września 2020 roku.