/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Dobre praktyki z polskiego rynku -Schumacher Packaging

Z programów Demand Side Response (DSR) zazwyczaj korzystają przedsiębiorstwa o mocy co najmniej 300 kW i więcej z różnych branż. Różnią się one ze względu na specyfikę procesów produkcyjnych, a także ze względu na profil zużycia energii elektrycznej. Przykład firmy Schumacher można nazwać modelowym. Jej zakład w Myszkowie – podobnie jak wiele podobnych zakładów w Polsce – ma szczególne predyspozycje, aby zarabiać na rynku mocy w ramach programów DSR.

 

Schumacher Packaging to niemiecki koncern branży opakowań i papieru, mający swoje oddziały i zakłady w całej Europie. Polski zakład produkcyjny w Myszkowie zajmuje się wytwarzaniem papieru do produkcji tektury falistej. To właśnie ten zakład bierze udział w programie DSR, we współpracy z agregatorem Enel X.

 

Zakład w Myszkowie charakteryzuje się mocą zamówioną na poziomie 7 MW, zużywając rocznie ok. 50 GWh energii elektrycznej.

 

Czynniki, jakie ułatwiają myszkowskiemu zakładowi udział w programach DSR, to proces produkcyjny zakładający możliwe przerwy w produkcji oraz własna generacja energii. Około jedna trzecia zużywanej przez zakład energii elektrycznej powstaje dzięki własnej turbinie parowej.

 

Dzięki temu myszkowskiemu zakładowi stosunkowo łatwo spełnić warunki udziału w programie DSR, czyli wykazać gotowość do zmniejszenia poboru energii na wezwanie PSE oraz faktycznie dokonać takiej redukcji, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Na czas wymaganej redukcji zakład może zaplanować przerwę lub uzupełnić potrzebny wolumen mocy własną produkcją energii.

 

Firma Schumacher szacuje, że dzięki udziałowi w programie DSR osiągnie roczny przychód rzędu 400 – 600 tysięcy złotych.

 

Dowiedz się, czy Twoja firma może uczestniczyć w programie DSR.

 

Zdjęcie: Schumacher Packaging