/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Jak przedsiębiorstwo może uczestniczyć w programach Demand Side Response?

Wiele przedsiębiorstw rezygnuje z udziału w programach DSR z obawy przed brakiem zdolności do czasowej redukcji poboru mocy. Tymczasem istnieją proste sposoby, aby mieć możliwość dołączenia do programów oraz czerpania korzyści z nich wynikających.

 

Udział w programach Demand Side Response (DSR) może być prostym sposobem na wygenerowanie dodatkowego przychodu w przedsiębiorstwach, które zdecydują się wziąć w nich udział. Sięgające kilkuset tysięcy rocznie wynagrodzenie za samą gotowość do redukcji poboru mocy pomagają przedsiębiorstwom kompensować rosnące koszty energii i pozyskać dodatkowe środki finansowe. Dodatkowo firmy biorące udział w programach DSR wspierają bezpieczeństwo energetyczne i stabilne działanie sieci, zapobiegając blackoutom. Również DSR pomaga we włączaniu coraz większej liczby odnawialnych źródeł energii.

 

Jak pokazują analizy Enel X i raport KPMG przygotowany na zlecenie Enel X w 2020 roku  jak również dotychczasowe doświadczenia uczestników programów DSR, prawdopodobieństwo faktycznego wezwania do redukcji jest stosunkowo niskie.

 

Konstrukcja rynku mocy, mechanizmu stabilizującego KSE zakłada, iż w przypadku spadku rezerw mocy poniżej krytycznego poziomu w pierwszej kolejności mobilizowane są „rezerwowe” moce wytwórcze. PSE wzywa wówczas biorących udział w rynku mocy wytwórców energii do zwiększenia dostaw, zgodnie z ich wcześniejszymi zobowiązaniami.

 

Ryzyko konieczności faktycznego zredukowania poboru mocy na wezwanie PSE przez uczestników programów DSR mitygują dodatkowo umowy, jakie ci zawierają z agregatorem usług DSR. Dzięki szerokiemu portfolio klientów, agregator z tak dużą liczbą klientów, jak Enel X jest w stanie zaproponować im elastyczne warunki realizacji ewentualnych wezwań do redukcji, włącznie z możliwością zgłoszenia czasowej niezdolności do redukcji, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Warunkiem włączenia firmy do Programu DSR z agregatorem jest  - po podpisaniu umowy - pozytywne przejście testów, udowadniających faktyczną zgodność do ograniczenia poboru mocy. Jak pokazują badania przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Enel X, większość przedsiębiorstw obawia się, że takich zdolności nie ma. Tymczasem istnieje wiele sposobów pozwalających na czasowe zredukowanie poboru mocy. Oto najważniejsze z nich:

  • Chwilowe wyłączenie części urządzeń lub oświetlenia – w szczególności chodzi o urządzenia nie mające bezpośredniego wpływu na proces produkcyjny. Wyłączenie np. oświetlenia i sprzętów biurowych pozwala na zapewnienie przynajmniej części wymaganej redukcji.
  • Dostosowanie procesów produkcyjnych do chwilowego zmniejszenia poboru – dotyczy to tego rodzaju produkcji, która nie wymaga stałego poboru energii o niezmiennej mocy. W wyjątkowych okolicznościach część energochłonnych procesów można przestawić np. na inne godziny i dzięki takiej jednorazowej zmianie pozytywnie przejść test redukcji.
  • Uruchomienie agregatów rezerwowych – wiele zakładów przemysłowych nie może pozwolić sobie na przerwę w dostawie energii ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego. Dlatego posiadają własne moce wytwórcze, uruchamiane awaryjnie.
  •  Zmiana harmonogramu pracy kogeneracji – wiele przedsiębiorstw wytwarza własną energię. Zmiana harmonogramu pracy instalacji kogeneracyjnych również może umożliwić wykonanie redukcji na wezwanie.
  • Zmiana parametrów i harmonogramów działania instalacji grzewczych i chłodniczych to jeden ze sposobów stosowanych przez wiele przedsiębiorstw m.in. w branży spożywczej.

 

Jakie przedsiębiorstwa w Polsce biorą udział w programach DSR i w jaki sposób osiągają zdolność do redukcji mocy? Dowiesz się z broszury, którą możesz zamówić przez nasz formularz.

 

Zamawiam broszurę