Articolul 1 – Termeni si conditii generale Enel X JuicePass

Prezentul document reglementeaza termenii si conditiile (denumite in cele ce urmeaza „Conditiile Generale” sau „Contractul”) care se vor aplica tuturor serviciilor „Enel X JuicePass” (denumite in cele ce urmeaza „Serviciile” sau, separat, „Serviciul”) furnizate de Enel X Romania S.R.L. pentru Clienti sau utilizatori neinregistrati, in conformitate cu procedurile prevazute mai jos.

Pentru a utiliza Serviciile, va fi necesara inregistrarea prealabila in calitate de Client al Serviciului (denumit in cele ce urmeaza „Clientul”) in conformitate cu indicatiile prevazute la punctul urmator „Inregistrarea si abonarea la serviciu”, prin acceptarea Conditiilor Generale descrise mai jos.

Accesul la Servicii este permis si utilizatorilor neinregistrati, in conditiile mentionate la art. 6 de mai jos.

Articolul 2 – Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului consta in furnizarea Serviciilor identificate mai jos, prin aplicatia „Enel X JuicePass” accesibila de pe telefoane mobile inteligente si, in special, a Serviciilor constand din:

Articolul 3 – Inregistrarea si abonarea la serviciu

3.1 Accesul la Serviciu se va face dupa inregistrarea Clientului in aplicatia „Enel X JuicePass” a Enel X Romania S R.L. care poate fi accesata de pe telefoane mobile inteligente.

Instructiunile pentru inregistrarea si abonarea la Serviciu sunt disponibile in sectiunea „Cum functioneaza”, iar detaliile suplimentare sunt disponibile in sectiunea „Intrebari Frecvente” din aplicatia „Enel X JuicePass”. Prin finalizarea procedurii pentru Inregistrare si apasarea butonului ”Accept”, Clientul declara ca a citit cu atentie si a acceptat in mod expres toti termenii si conditiile pentru utilizare a Serviciilor, indicate in mod expres mai jos.

3.2 Activarea serviciului se va afla sub rezerva rezultatului pozitiv al verificarii efectuate de Enel X Romania S.R.L. asupra modalitatilor de plata introduse in timpul abonarii la serviciu.

3.3 Abonarea la Serviciu va fi permisa persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani si persoanelor juridice.

3.4 Utilizand aceleasi credentiale, Clientul poate accesa toate portalurile web si aplicatiile puse la dispozitie de catre entitatile Grupului Enel. Daca Clientul detine deja un profil inregistrat pe un portal sau aplicatie din Grupului Enel, se va putea conecta in aplicatia mobila Enel X JuicePass folosind credentialele deja existente.

Articolul 4 – Durata si Retragerea

4.1 Prezentul Contract va fi incheiat pe perioada nedeterminata.

4.2 Clientul, in urma abonarii, va avea dreptul sa se retraga din contract in termen de 14 zile de la data abonarii. In cazul in care Clientul solicita furnizarea Serviciilor prevazute in Contract pe perioada in care se poate exercita retragerea si ulterior isi exercita dreptul de retragere, costurile aferente utilizarii Serviciilor care au fost utilizate pana la dezactivare ar putea sa ii fie taxate Clientului. Retragerea va fi exercitata de Client prin transmiterea unei comunicari la adresa de email enelxromania@enel.com. Clientul va primi raspuns in termen de 2 zile prin e-mail in legatura cu faptul ca a avut loc coordonarea retragerii.

4.3 Pe durata abonarii la Serviciu, Clientul va avea dreptul sa se retraga din contract pe baza transmiterii unei solicitari de dezactivare a contului, printr-o comunicare scrisa transmisa la adresa de email dedicata enelxromania@enel.com. Enel X Romania S.R.L. va dezactiva contul in termen de 10 zile de la primirea e-mailului. In acest caz, orice tarif referitor la Serviciile folosite pana la dezactivare va fi facturat Clientului.

4.4 Enel X Romania S.R.L. va avea dreptul sa rezilieze prezentul contract cu efect imediat conform articolului 1553 din Codul civil roman in urmatoarele cazuri:

Retragerea exercitata de Client sau incetarea prezentului Contract prin reziliere va conduce la pierderea statutului de Client odata cu dezactivarea relevanta a contului si cu incetarea automata a Contractului, precum si a oricarei legaturi indirecte si aferenta Serviciului.

Articolul 5 – Tarife servicii  

Pana la o informare suplimentara, serviciul de încărcare la statiile Enel X România este gratuit dupa crearea profilului privat si adaugarea planului tarifar „PlataConsum”.

Plata/Consum

Mod de aplicare: la sfarsitul oricarei sesiuni de reincarcare, costul serviciului va fi calculat inmultind unitatile de incarcare consumate (1 unitate de incarcare = 1 kWh) cu pretul unitar stabilit pentru serviciu. Pana la o notificare contrara si suplimentara din partea Enel X Romania, tarifele aplicate pentru produsul plata/consum sunt 0.

5.1 Enel X Romania S.R.L. va avea dreptul de a actualiza in orice moment planurile tarifare. Orice modificare va fi comunicata Clientului prin publicarea pe site-ul web www.enelx.ro si prin e-mail trimis Clientului la adresa de e-mail comunicata prin abonarea la serviciu. Orice modificare va intra in vigoare de la inceputul lunii urmatoare celei in care Enel X Romania S.R.L. va comunica aceste modificari in scris.

Detaliile privind planurile tarifare sunt disponibile in sectiunea dedicata a aplicatiei si pe site-ul web www.enelx.ro. De asemenea, in aplicatie, utilizatorul are posibilitatea de a modifica in orice moment tipul de profil sau planul tarifar.

Clientul va putea modifica planul tarifar, pentru orice profil asociat contului, in orice moment, fara niciun cost sau restrictie.

Articolul 6 - Utilizarea Serviciului de catre utilizatori neinregistrati

6.1 Utilizatorii interesati de utilizarea serviciului fara a fi inregistrati vor avea dreptul, dupa ce au introdus datele necesare platii si facturarii, sa foloseasca urmatoarele servicii:

6.2  La sfarsitul oricarei sesiuni de reincarcare, costul serviciului va fi calculat inmultind unitatile de incarcare consumate (1 unitate de incarcare = 1 kWh) cu pretul unitar stabilit pentru serviciu. Pretul ar putea fi diferit pe baza tipului de conector folosit, iar valoarea sa actualizata poate fi verificata in aplicatie si pe site-ul web enelx.ro.

Pana la o notificare suplimentara, serviciul de încărcare la statiile Enel X România este gratuit si pentru utilizatorii neinregistrati.

6.3 Utilizatorului neinregistrat ii sunt aplicabile toate prevederile din prezentele Conditii care nu sunt legate exclusiv de calitatea de Client.

Articolul 7 – Cupon de reducere

7.1 Clientul va avea dreptul de a beneficia de cupoane de reducere sau promotii privind accesul la punctele de incarcare Enel X Romania S.R.L. Cupoanele reprezinta pachete de servicii exprimate in unitati de incarcare. Cupoanele pot fi activate prin aplicatie, prin introducerea codului in sectiunea dedicata profilului sau metodei de plata, pe baza caracteristicilor cuponului. Fiecare cupon are un termen-limita si poate fi utilizat o singura data. Orice detaliu referitor la utilizare cupoanelor este inclus in nota informativa de pe fiecare cupon.

Articolul 8 – Limitarea raspunderii

8.1 Cu exceptia cazurilor de frauda sau culpa grava, Enel X Romania S.R.L nu este raspunzatoare de niciun fel de daune, directe sau indirecte, pe care Clientul sau orice terta parte le poate suferi in orice mod si care nu sunt imputate in mod direct Enel Xromania S.R.L., cum ar fi daunele cauzate de modul de functionare, conditii privind intervalul de timp si/sau furnizarea serviciului cauzate de defectiuni ale vehiculelor, ale echipamentelor tehnologice, ale sistemelor informatice si de telecomunicatii sau, in orice mod, imputabile furnizorului de energie electrica si/sau oricarei terte parti in general.

8.2 De asemenea, orice raspundere a Enel X Romania S.R.L este exclusa pentru orice incalcare, in totalitate sau partial, a obligatiilor ca urmare a fortei majore sau cazului fortuit. Forta majora va fi considerata ca un eveniment absolut imprevizibil si insurmontabil pentru una dintre parti si aparut dupa activarea Serviciului cum ar fi, de exemplu, insa fara a se limita la: razboi, conflicte de munca, expropriere, intreruperea alimentarii cu energie, intreruperea furnizarii de combustibili, intreruperea liniilor telefonice, incendiu, furtuna, explozii  sau alte fenomene extraordinare. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

Articolul 9 - Interzicerea revanzarii sau a utilizarii Serviciilor in scop comercial

Dreptul Clientului de a utiliza Serviciile la care este abonat este individual si nu poate fi transferat niciunei alte persoane. Clientului i se interzice sa revanda sau sa utilizeze in scopuri comerciale Serviciile fara acordul scris al Enel X Romania S.R.L.

Articolul 10 –Prelucrarea a datelor cu caracter personal conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679  

Pentru a utiliza serviciul „Enel X JuicePass” care reprezinta obiectul prezentului contract, Clientul furnizeaza anumite date cu caracter personal a caror prelucrare se efectueaza in conformitate cu dispozitiile din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 si a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu legilsatia locala aplicabila.

Datele personale prelucrate de catre Operator sunt: nume, prenume, adresa domiciliu, adresa email personala sau profesionala, numar telefon personal sau profesional, date card bancar, CUI/CIF sau orice alte date cu caracter personal necesare indeplinirii scopurilor mai jos enumerate,Date personale” comunicate sau necesare indeplinirii scopurilor enumerate.

Furnizarea datelor cu caracter personal mai sus mentionate reprezinta conditia esentiala pentru utilizarea Serviciilor mentionate si nefurnizarea acestora sau furnizarea partiala sau inexacta a acestora ar putea impiedica prestarea serviciilor in baza prezentului contract.

Datele cu caracter personal ale Clientului sunt prelucrate, de asemenea, cu ajutorul sistemelor IT, astfel incat sa asigure siguranta si confidentialitatea, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in materie, cu scopul exclusiv de a derula prezentul contract si pentru orice activitate suplimentara care este esentiala pentru abonare si/sau activarea Produselor si Serviciilor reprezentand obiectul prezentului contract, inclusiv orice activitate necesara pentru controlul riscului de credit, precum si, in cazul in care Clientul isi da acordul expres, prelucrarea datelor referitoare la amplasarea fizica a Clientului.

In acest scop, trebuie mentionat ca refuzul Clientului de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal in acest ultim scop il impiedica pe Client sa utilizeze serviciile in baza prezentului contract.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate societatilor care apartin Grupului Enel, precum si tertilor care furnizeaza servicii ca Proprietari independenti si/sau Responsabili si care pot deveni cunoscuti de persoanele desemnate pentru conducerea tranzactiilor premium ca responsabili desemnati in acest sens.

Exercitarea drepturilor prevazute in articolul 7 din Decretul Legislativ nr. 196/2003 (cum ar fi, pentru obtinerea anularii, transformarea in forma anonima, blocarea datelor prelucrate in mod ilegal, inclusiv retinerea datelor considerate inutile; obiectia, in totalitate sau partial, privind prelucrarea datelor cu caracter personal menite sa transmita materiale publicitare sau pentru efectuarea activitatilor de vanzari directe etc.), este posibila in orice moment prin transmiterea solicitarii relevante la adresa de e-mail dedicata privind confidentialitatea.

Potrivit art. 15 - 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveti dreptul:

a)  sa aveti acces la acestea si sa solicitati o copie;

b)  sa solicitati rectificarea acestora;

c)  sa solicitati stergerea acestora;

d)  sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor;

e)  sa va opuneti prelucrarii datelor;

f)   sa primiti datele intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit de pe un dispozitiv automat.

Mai multe informatii, precum si drafturile in vederea exercitarii drepturilor mentionate, regasiti pe site-ul nostru, www.enelx.ro, sectiunea Legal.

Pentru exercitarea drepturilor si/sau retragere consimtamantului dumneavoastra veti putea inainta o cerere scrisa, datata si semnata:

Pentru mai multe informatii cu privire la Datele dumneavoastra cu caracter personal va veti putea adresa Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal al companiei Enel X Romania SRL, ce poate fi contactat la adresa de e-mail mentionata dpoenelx.ro@enel.com.

Iti amintim ca ai dreptul de a depune o plangere la autoritatea nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal in cazul in care se ca prelucrarea datelor cu caracter personale incalca prevederile Regulamentului.

Operatorul de date este Enel X Romania S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bd. Mircea Voda nr.30, camera 4.11, etaj 4, telefon  +40 372 115 694 - Cod unic de inregistrare RO40645170 – Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/1952/15.02.2019 – Capital social integral varsat 234.450 lei.

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/679 („GDPR”) completa este disponibila pe site-ul web www.enelx.ro.

Articolul 11 – Drepturile de Proprietate Intelectuala ale societatii Enel X Romania S.R.L

Clientul si utilizatorul neinregistrat recunosc in mod expres prin prezentul ca orice drept de proprietate intelectuala care poate fi protejat pe baza legislatiei privind drepturile de autor, inclusiv, insa fara a se limita la proprietatea intelectuala, codul sursa, software, hardware, proiecte, aplicatii, brevete, secrete comerciale, formule, algoritmi, modele, baze de date si altele, referitoare la Servicii, date si la alte materiale ale societatatii Enel X Romania S.R.L. sau care sunt puse la dispozitia Clientului si utilizatorului neinregistrat de catre Enel X Romania S.R.L. ca urmare a Conditiilor Generale sunt si raman in proprietatea Enel X Romania S.R.L. si a persoanei/entitatii al carei licentiat autorizat este Enel X Romania S.R.L. Se intelege ca respectivul Client sau utilizator neinregistrat nici nu poate copia, modifica, vinde, ceda, licentia, contribui la, transfera niciunei terte parti sau realiza orice lucrari derivate din orice drept al Enel X Romania S.R.L., nici nu va permite niciunei terte parti sa procedeze astfel prin intermediul Clientului sau al dispozitivului sau electronic. Clientul si utilizatorul neinregistrat recunosc prin prezentul ca orice continut (software, imagini, grafice, fotografii, muzica, sunete, imagini video, versuri, date etc.) ale corespondentei de publicitate, prezentate Clientului prin serviciul web mail sau prin intermediul furnizorilor serviciului web mail, sunt protejati conform dispozitiilor din legea corespunzatoare care reglementeaza drepturile de autor, marcile comerciale, marcile de servicii, brevetele sau oricare alte drepturi si legi de proprietate.

Articolul 12 - Clauza de confidentialitate

12.1 Partile se obliga sa trateze toate informatiile, datele si documentatiile de care au luat cunostinta in timpul si/sau cu ocazia derularii relatiilor contractuale, ca informatii confidentiale si isi asuma responsabilitatea pentru pastrarea caracterului confidential al acestora.

12.2 Sunt exceptate de la prevederile art 14.1 urmatoarele date, documente si informatii:

a) cele pentru a caror dezvaluire s-a primit acordul prealabil si scris al celeilalte parti contractante;

b) cele care la data dezvaluirii lor sunt de circulatie publica;

c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, in baza unei obligatii legale de informare.

d) cele dezvaluite catre afiliati in scopul punerii in aplicare a prevederilor prezentelor Conditii generale.

12.3 In cazul in care una dintre parti incalca obligatia de confidentialitate cu privire la prezentele Conditii generale, prin dezvaluirea catre terti neautorizati a unor informatii fara caracter public, va fi obligata la plata de daune catre partea prejudiciata.

Articolul 13 - Legea aplicabila

Acest Contract va fi guvernat de legile din Romania. In cazul in care orice dispozitie din prezentul contract este considerata nevalabila, nula si/sau neaplicabila conform dispozitiilor legale relevante, celelalte dispozitii sunt considerate pe deplin in vigoare si valabile. In cazul oricaror conflicte, instanta competenta va fi Instanta din jurisdictia Clientului. In cazul in care Clientul isi are rezidenta si domiciliul in afara Romaniei, instantele competente vor fi cele de la sediul, Enel X Romania S.R.L.

Articolul 14 – Diverse

Prezentele conditii se completeaza cu prevederile cuprinse in Politica de confidentialitate si instructiunile de utilizare regasite in sectiunea “Altele” a aplicatiei.

Prin acceptarea acestor termeni si conditii, Clientul sau utilizatorul neinrgistrat declara ca a citit, a inteles in totalitate si este de acord, in mod expres, cu termenii si conditiile de utilizare a Serviciului.