Servei de recàrrega amb prepagament mensual d'una quantitat fixa de kWh. Quan se supera el llindar, s'activa la facturació de pagament per consum. Dins de l'esquema de pagament per consum, la tarifa per carregadors semirrápidos és de 0,35 € / kWh i per carregadors ràpids és de 0,49 € / kWh. Inclou la nova targeta RFID d'Endesa X.

El preu actual de la quota mensual és de 59,99 € que inclou l'ús del servei fins a un màxim de 200kW durant el període.

La tarifa s'activa en el moment de subscripció i es renova automàticament el mateix dia de cada mes. Les actualitzacions del preu de la quota mensual estaran disponibles en l'aplicació. L'emissió de la factura es realitza en el mateix dia de la subscripció i inclou la quota menusal i els consums que excedean la quantitat de kWh contractada durant el mes anterior.

Acceptant aquests termes i condicions particulars actives teva subscripció en el producte "Pass Total".