PERSONVERNPRAKSIS

I HENHOLD TIL ART. 13 AV EU-FORORDNING 2016/679 («GDPR»)

Denne norske oversettelsen er kun gitt av praktiske årsaker. Den italienske versjonen skal være den eneste juridisk bindende teksten. Ved eventuell konflikt mellom den italienske versjonen og denne norske oversettelsen, skal den italienske versjonen ha forrang.

Enel X Italia S.r.l (i det følgende også «Enel X Italia»), i sin rolle som databehandler, informerer deg om at personopplysningene som oppgis og hentes på registreringstidspunktet for de valgte tjenestene, uansett om du bruker tjenesten i på vegne av det selv eller et selskap, og de nødvendige dataene for å levere disse tjenestene, inkludert nettlesingsdata, behandles i henhold til garantiene om konfidensialitet og sikkerhetstiltakene som er nedfelt i gjeldende regelverk, ved hjelp av IT, telematikk og manuelle metoder, i tråd med kriteriene strengt forbundet med formålene med behandlingen.


Spesielt fremhever Enel X Italia at, når det gjelder nettlesingsdata, krever IT og digitale kommunikasjonssystemer og programvareprosedyrene som støtter funksjonaliteten og bruken av denne appen enkelte dataelementer under normal drift (f.eks. dato og tidspunkt for tilgang, sider besøkt, navn på Internettleverandør og IP (Internet Protocol)-adresse som du får tilgang til Internett gjennom, Internettadressen som du kobles til nettstedet fra, geografisk plassering osv.), hvis overføring er implisitt ved bruk av nett-/appkommunikasjonsprotokoller eller er nyttig for riktig administrasjon og optimalisering av systemet som støtter overføringen av data og e-post. Disse dataene brukes utelukkende med det formål å innhente anonym statistisk informasjon om bruken av nettstedet og for å kontrollere at det fungerer riktig. Det lagres derfor i anonym form i hele aktivitetsperioden til den aktuelle appen. Dataene kan brukes til å fastslå ansvar ved datakriminalitet mot nettstedet. Disse praksisene gjelder utelukkende for denne nett- og mobilapplikasjonen og gjelder ikke noen personopplysninger som kan innhentes gjennom koblinger til andre nettsteder som Enel X Italia ikke har kontroll over, og som denne datasikkerhetserklæringen ikke gjelder for.

Disse indikasjonene og de som vises i det følgende gjelder både for brukere som bruker tjenesten i deres rolle som ansatte i et selskap som har signert en kontrakt med Enel X Italia. Spesielt godtar Enel X JuicePass-brukere med en ikke-privat konto å:

1) registrere seg hos tjenesten i eget navn for å opprette en konto ved å angi egne personopplysninger
2) bruke ladetjenesten i samsvar med vilkårene og betingelsene nedfelt i kontrakten mellom Enel X Italia og deres arbeidsgiver.
3) bruken av geoplassering innenfor rammeverket av denne tjenesten
4) sporing av data knyttet til ladeoperasjoner og visning av disse dataene av selskapet deres
5) bruk av deres data for å tilby kundestøttetjenester
6) overføring av «e-nyheter» eller lignende nyhetsbrev for å levere informasjon og øke bevisstheten for emner knyttet til elektrisk mobilitet lading og bærekraften knyttet til dette.

1.     Databehandler

 Databehandleren er Enel X Italia S.r.l., med registrert kontor i Via Flaminia 970, 00189 Rome, VAT No. 13111961002.
 
2.     Databeskyttelsesoffiser

 Enel X Italia har utnevnt en databeskyttelsesoffiser (DPO) som kan kontaktes per e-post på: dpo.enelxitalia@enel.com

 
3.       Formål og lovlige grunnlag for behandling

 Enel X Italia behandler personopplysningene dine til spesifikke formål og kun der gjeldende lov om beskyttelse av personopplysninger gir et spesifikt juridisk grunnlag for å gjøre det. Spesielt behandler Enel X Italia personopplysninger kun der en eller flere av følgende juridiske grunnlag gjelder:

Spesielt, i henhold til art. 13 av GDPR, gir Enel X Italia varsel om at de vil behandle personopplysninger ved hjelp av elektroniske og andre midler, inkludert automatisert lagring i dets elektroniske databaser, til formål knyttet til bruken av denne appen og de tilknyttede tjenestene som tilbys, med særlig referanse til følgende formål:

a)    Aktiviteter strengt knyttet til og som er nødvendig for bruken av denne appen og bruken av de tilknyttede tjenestene.  Ved mangel på slike data er det ikke mulig å tilby tjenestene som brukeren eller som selskapet brukeren er ansatt hos etterspør.

Til dette formål spesifiserer Enel X Italia at bruken av noen av de ovennevnte tjenestene er betinget av registrering hos det reserverte området til Enel X, i samsvar med prosedyrene beskrevet under bokstav b) nedenfor.

Enel X Italia samler teknisk informasjon fra brukerens mobilenhet, f.eks. data knyttet til posisjonen eller bestemte egenskaper og ytelsesfunksjoner til enheten eller teleoperatøren/operativsystemet, inkludert type enhet og forbindelse, IP-adresse, mobilbetalingsmetode og interaksjon med annen detaljhandelsteknologi (for eksempel bruk av NFC-merker, QR-koder eller mobilkuponger).

b)   Enkeltkonto: registrering og tilgang til det reserverte området

Det reserverte området er kun tilgjengelig ved bruk av en enkelt Enel-konto. For å tilbakeholde tilgang til det reserverte området, selv for brukere som allerede er registrert med obligatorisk godkjennelse av vilkårene og betingelsene for å opprette en ny enkeltkonto, fordi de ikke lenger vil kunne bruke deres tidligere konto.

Registrering: Personopplysninger samles når du oppretter enkeltkontoen på en av nettportalene eller -appene som leveres til det formålet. Ved å sette opp en enkeltkonto kan du få tilgang til alle nettportaler og mobilapper som tilhører Enel-selskaper ved hjelp av ett enkelt brukernavn og passord.

Pålogging etter første registrering: Det reserverte området er kun tilgjengelig ved bruk av en enkelt Enel-konto.

Når du har satt opp den enkle Enel-kontoen, kan enkelte personopplysninger gjøres tilgjengelig for andre selskaper i gruppen som er autorisert til å bruke enkeltkontoen, dersom kunden ønsker å få tilgang til de respektive reserverte områdene av nettportalene og mobilappene. Dataene behandles med det ene formål å bekrefte legitimasjonen til kunden og gi tillatelse til enkel tilgang, uten tilleggskrav, fra ethvert land der et autorisert Enel-selskap er basert.


Tilgang til det reserverte området til Enel X Italia gis som følger:

For å oppnå dette informerer Enel X Italia de registrerte om at enkelte personopplysninger (navn, etternavn, e-postadresse) vil hentes inn i samsvar med tillatelsene gitt til det relevante sosiale nettverket av den registrerte. Den registrerte er derfor pålagt å sjekke innstillingene som er fastsatt av det aktuelle sosiale nettverket og nøye lese den relaterte personvernerklæringen. Enel X Italia oppbevarer identifikasjonskoden knyttet til brukerkontoen hos det aktuelle sosiale nettverket. Denne koden oppbevares under hele den perioden som er nødvendig for å levere de etterspurte tjenestene. Hvis en bruker setter opp en Enel X JuicePass-konto eller bruker tjenestene levert av nettstedet til å logge på med deres sosiale pålogging, kan Enel X Italia bruke vedkommendes informasjon i kildekontoen til å fullføre vedkommendes konto på nettstedet. Registrerte kan oppdatere eller endre kontoinformasjonen og kontaktdataene når som helst ved bruk av deres sosiale påloggingslegitimasjon.

c)     Overholdelse av juridiske forpliktelser, forskrifter og andre krav fastsatt i EU-lovgivningen.

d)    Markedsundersøkelser og direktesalg utført av Enel X Italia, inkludert per telefon, for plassering av produkter eller tjenester, for kommersiell kommunikasjon eller markedsføringsaktiviteter. Disse aktivitetene kan utføres ved å sende annonsemateriale eller informativt eller salgsfremmende materiale eller invitasjoner ved bruk av tradisjonelle metoder (f.eks. papirpost) eller automatiserte kontaktsystemer (f.eks. SMS, e-post),

e)     Markedsundersøkelser og direktesalg utført av Enel Group-selskaper, morselskaper, datterselskaper, medarbeidere og kommersielle partnere til Enel X Italia, inkludert per telefon, for plassering av produkter eller tjenester, for kommersiell kommunikasjon eller markedsføringsaktiviteter. Disse aktivitetene kan utføres ved å sende annonsemateriale eller informativt eller salgsfremmende materiale eller invitasjoner ved bruk av tradisjonelle metoder (f.eks. papirpost) eller automatiserte kontaktsystemer (f.eks. SMS, e-post),

f)      Enel X Italia og Enel Group-selskaper, morselskaper, datterselskaper, medarbeidere og kommersielle partnere til Enel X Italia kan foreta profileringsaktiviteter basert på forbruksvaner og personopplysninger samt informasjon ervervet ved å observere bruken av produktene eller tjenestene som tilbys, med sikte på å levere informasjon om tilpassede tilbud.

g)      Overføring av «e-nyheter» eller lignende nyhetsbrev med det formål å levere informasjon og øke bevisstheten om emner knyttet til elektrisk mobilitet, lading og bærekraften som er forbundet med dette.

h)      Med forutgående kundes samtykke, be til elektrisitetsleverandøren Personopplysninger og data relatert til strømforsyningen og til takstplanen abonnert av Kunden for å kunne tilby en ladetjeneste knyttet til takstplanen. 

 
4.      Samtykkets art

Til formålene angitt i 3.d), 3.e) og 3.f) er samtykke til behandling av personopplysninger valgfritt og har ingen virkning på bruken av appen og den tilknyttede tjenesten.

 
5.       Posisjonsdata

Enkelte apptjenester bruker en teknologi som identifiserer den fysiske plasseringen til brukerens enhet ved å bruke data knyttet til den lengdegraden og breddegraden der enheten befinner seg, ved hjelp av enhetens inkluderte applikasjoner («posisjonsdata»). Posisjonsdata deles medkarttjenesteleverandøren Google, som konverterer posisjonsdataene til et punkt på kartet. Appen bruker denne plasseringen på kartet til å levere tjenesten som er forespurt av brukeren, f.eks. til å identifisere posisjonen til brukerens enhet og dens avstand fra ønsket ladepunkt for å gi vedkommende muligheten til å bruke ladetjenesten og reservasjonstjenesten for ladepunkt.


Hvis applikasjonen er koblet til Internett og brukerens konto, godtar brukeren at Enel X Italia behandler vedkommendes posisjonsdata i henhold til prosedyrene og til formålene beskrevet over. Hvis en bruker deaktiverer geolokasjonsfunksjonen, kan ikke vedkommende bruke tjenestene beskrevet over.

Google Maps’ personvernerklæring er tilgjengelig på https://www.google.com/intl/it_it/help/terms_maps.html og er integrert i Enel X Italias personvernpraksis i kraft av denne henvisningen til den, i den grad det gjelder behandling av posisjonsdata eller søkeadressen av Google.


6.       Metoder og begrunnelse for å behandling, oppbevaringsperioder og beskyttelsestiltak

Data behandles i samsvar med begrunnelsen som gjelder organisering og behandling av personopplysninger, inkludert i tilknytningtil logger som stammer fra tilgang til og bruk av tjenestene som er tilgjengelige via nettet, og som er knyttet til formålene angitt over, og i ethvert tilfelle, på en slik måte at dataenes sikkerhet og konfidensialitet ivaretas.


Når det gjelder nettbasert transaksjoner, beskyttes behandlede data ved bruk av egnede teknologiske løsninger både for beskyttelse av forbindelser og for lagring av økonomiske data (kredittkort, IBAN osv.). De behandlede personopplysningene oppbevares i den nødvendige tidsperioden som er fastsatt til det bestemte formålet av gjeldende lovgivning.


Personopplysningene som behandles for de ovennevnte målene oppbevares i samsvar med prinsippene om proporsjonalitet og nødvendighet, og uansett til målene med behandlingen er oppnådd.


Personopplysninger lagres vanligvis så lenge den registrertes forhold til den behandlingsansvarlige eksisterer, uten å berøre kravene for innsamling av utestående gjeld og/eller behandlingen av data i tilfelle tvister eller klager, som for eksempel de knyttet til utstedte fakturaer.


Personopplysninger slettes automatisk 10 år etter avslutningen av kontraktsforholdet, uten å berøre eventuell bevaring av nevnte data der det er nødvendig for behandling av pågående søksmål og oppfyllelse av bestemte juridiske forpliktelser.


7.       Enhetskategorier som data kan utleveres til

Enel X Italia kan trenge å utlevere kunders personopplysninger til tredjeparter, både i Italia og utlandet, inkludert land som ikke tilhører Den europeiske union, for å utføre kontrakten i sin helhet, oppfylle juridiske forpliktelser og utføre alle aktiviteter knyttet til eller som er medvirkende til bruken av appen og de tilknyttede tjenestene. Datamottakere kan være ansatte, konsulenter, kontraktører, midlertidige arbeidere og/eller eventuelle andre personer som utfører deres aktivitet basert på instruksjoner fra Enel X Italia, spesielt utpekt som personer med autorisasjon til å behandle personopplysninger.


I tillegg kan datamottakere være enheter som tilhører følgende kategorier:


Enheter som faller inn under kategoriene angitt over vil behandle dataene som uavhengige behandlingsansvarlige, eller som behandlere eller personer som er autorisert til å behandle personopplysninger som er spesielt utpekt av Enel X Italia. Der det er hensiktsmessig utsteder Enel X Italia egnede bruksanvisninger til behandlere og personer som er autorisert til å behandle personopplysninger, med sikte på å vedta passende sikkerhetstiltak for å garantere konfidensialiteten, sikkerheten og integriteten til dataene.


8.       Overføring av personopplysninger

Personopplysninger behandles i Den europeiske union og lagres på servere som er plassert i Den europeiske union. Nevnte data kan behandles i land utenfor Den europeiske union, under forutsetning av at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå er garantert og anerkjent av en spesifikk beslutning fra EU-kommisjonen. Eventuell overføring av personopplysninger til land utenfor EU, i fravær av en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen, er kun mulig dersom tilstrekkelige garantier i form av en kontrakt eller pakt leveres av de involverte kontrollørene og behandlerne, inkludert bindende selskapsregler og kontraktsbestemmelser om databeskyttelse. Overføring av personopplysninger til tredjeland utenfor Den europeiske union, i fravær av en tilstrekkelig beslutning eller andre passende tiltak som beskrevet ovenfor, utføres kun hvis den registrerte eksplisitt har gitt sitt samtykke eller for tilfellene som er fastsatt i GDPR og behandles i den registrertes interesse. I slik tilfeller varsler Enel X Italia at, til tross for at Enel Group vedtar driftsinstruksjoner som er felles for alle landene de opererer i, overføring av personopplysninger kan være utsatt for risiko knyttet til særegenhetene ved lokale lover angående behandling av personopplysninger.
Hvis Enel X Italias tjenester er tilgjengelig fra en enkelt Enel-konto utenfor Den europeiske union, kan personopplysningene overføres til tredjeland for å muliggjøre bruk av tjenestene. I mangel på en tilstrekkelig beslutning eller andre egnede tiltak som tar sikte på å beskytte ovennevnte data, behandles nevnte data i kundens interesse og kun for å implementere kontrakten eller de nødvendige tiltakene før kontrakten.

 
9.       Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler brukes av nettsteder for å kjenne igjen brukere innenfor en arbeidsøkt, og brukes ikke til å innhente personopplysningene deres, men kun til å tilrettelegge surfing på nettstedet og riktig bruk av de relaterte tjenestene.

Informasjonskapsler samler kun anonyme data og har begrenset varighet. All innhentet informasjon brukes for eksempel til å overvåke og analyser bruk av nettstedet, forbedre funksjonaliteten til nettstedet og målrette innhold og grafikk mer nøyaktig for å imøtekomme de besøkendes behov. Hvis brukeren nekter å godta informasjonskapsler, kan det svekke kvaliteten på de besøkte sidene.


Enel X Italia-nettsteder kan, etter avtale med tredjeparter, være vert for annonseringsmeldinger som kan inneholde informasjonskapsler som tilhører tredjepartseieren av meldingen. Enel X Italia kontrollerer ikke eller har tilgang til disse informasjonskapslene eller innholdet på disse nettstedene.


Hvis du vil finne ut mer om hvordan Enel X Italia bruker informasjonskapsler, få informasjon om dem eller finne ut hvordan du kan deaktivere dem, kan du besøke https://www.enelx.com/it/it/legal-statements/cookie-policy.


10.       Den registrertes rettigheter

I henhold til artikkel 15–22 av GDPR og med tanke på de behandlede personopplysningene, har den registrerte, der det er relevant, rett til å:

a)       få tilgang til vedkommendes data og be om en kopi av dem,

b)       be om utbedring av dem,

c)        be om at de slettes,

d)        oppnå begrensning av behandlingen av dem,

e)        motsi seg behandling av dem,

f)         motta vedkommendes data i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og overføre dem uten hindring til en annen databehandler, der det er teknisk mulig.

 
For behandlingsoperasjoner knyttet til aktivitetene som vises til i punkt 3.d), 3.e) og 3.f), kan den registrerte trekke tilbake samtykket deres når som helst.

De registrerte kan utøve rettighetene dres eller trekke tilbake samtykket ved å sende en e-post til:

privacy.enelxitalia@enel.com.
Den registrerte har rett til å sende inn en klage til kompetent myndighet for personvern per:


De fullstendige personvernpraksisene er tilgjengelig på www.enelx.com

Dokumentet er sist oppdatert juli 2020